Sökning: "Service management"

Visar resultat 1 - 5 av 756 avhandlingar innehållade orden Service management.

 1. 1. Service Design : a conceptualization of an emerging practice

  Författare :Katarina Wetter Edman; Sweden Göteborg Göteborgs universitet Högskolan för design och konsthantverk (HDK) Konstnärliga fakulteten; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; service design; design practice; design management; user involvement; service marketing management; service-dominant logic; tjänstedesign; designpraktik; design management; användarinvolvering; Service;

  Sammanfattning : Service design is an emerging design practice with an interdisciplinary heritage. Most previousresearch has been based on what service designers do; with the increased academic interestin service design over the past decade, the time has come to conceptualize the underlyingdiscourses. LÄS MER

 2. 2. Customer-Perceived Service-Quality and Technology-Based Self-Service

  Författare :Johan Anselmsson; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; service technology; customer characteristics; self-service technology; service marketing; Service quality; technology-based self-service; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : This doctoral thesis deals with consumers’ attitudes towards serving them-selves with machines rather than being served by personnel. Its aim is to contribute to the theory of perceived service quality by providing a better understanding of customers’ attitudes and preferences when using technology-based self-service. LÄS MER

 3. 3. IT Service Management : Designprinciper för Informationssystemsartefakter

  Författare :Hannes Göbel; Stefan Cronholm; Mikael Lind; Jonas Sjöström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; IT Service Management; ITSM; Designprinciper; Processer; Tjänster; Design Research; DR; Action Design Research; ADR; ADR ; IT Service Management;

  Sammanfattning : "Kunden är idag nöjdare""Antalet kritiska fel i produktion har markant minskat"”Vi har nått en högre kapacitetsnivå för flera processer”"Bättre kostnadskontroll för helheten samt för respektive  förvaltningsobjekt""Ramverket mottogs bland medarbetarna på ett positivt sätt och kommer att hjälpa oss att arbeta mer effektivt”"Fått bättre kvalitet på data vilket ger möjlighet till bättre uppföljning och genomförande av proaktiva åtgärder"Citaten ovan vittnar om att det 36 månader långa forskningsprojekt som legat till grund för resultatet i avhandlingen har varit lyckat. Ytterligare ett bevis för framgången var att projektet blev tilldelat ”Årets IT Service Management Projekt” år 2013 med motiveringen att projektet på vetenskapliga grunder har arbetat för att effektivisera IT Service Management sektorn. LÄS MER

 4. 4. Exploring Third-Party Logistics and Partnering in Construction : A Supply Chain Management Perspective

  Författare :Andreas Ekeskär; Martin Rudberg; Per Erik Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Case study; construction; construction management; construction industry; supply chain management; logistics; third-party logistics; logistics management; partnering;

  Sammanfattning : The construction industry is associated with problems such as low productivity and high costs. This has been highlighted in several government-funded reports in both Sweden and in the UK during the course of over two decades. LÄS MER

 5. 5. TV-ledning i konkurrens : En studie av Sveriges Television publicistiska ledning 1997-2000

  Författare :Johan Lindén; Sigurd Allern; Jesper Strömbäck; Knut Helland; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :journalism; television; public service; creative industries; management; strategy; competition; market; Journalism; journalistik;

  Sammanfattning : In the years around the turn of the century, the media landscape changed. This thesis studies how these challenges were met by Sveriges Television. The aim is to describe and analyse how SVT was managed and organized, between 1997 and 2000, and to describe how new strategies for the 2000s were developed. LÄS MER