Sökning: "Jesper Strömbäck"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Jesper Strömbäck.

 1. 1. Gäster hos verkligheten : en studie av journalistik, demokrati och politisk misstro

  Författare :Jesper Strömbäck; Göran Djupsund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalistik; Politik och massmedia; Politiker; Opinionsbildning; Demokrati; Sverige; medier; journalistik; politisk misstro; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is threefold. First, to study the portrayal of politics and politicians in Swedish news journalism. Second, to study how the journalistic portrayal of politics and politicians, and people´s opinions about politicians, relate to one another. LÄS MER

 2. 2. Context matters. Interactions between news media, political actors and citizens in elections and crises

  Författare :Kajsa Falasca; Lars Nord; Jesper Strömbäck; Adam Shehata; Kristin Skare Oregret; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Communicative leadership : (Re)Contextualizing a Swedish concept in theory and within organizational settings

  Författare :Solange Hamrin; Catrin Johansson; Ingela Wadbring; Jesper Strömbäck; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to theorize about the concept of communicative leadership as well as explore the construction of the concept in three Swedish national and multinational organizations. ‘Communicative leadership’ is a concept often used in Swedish organizations and, in practice, refers to leaders’ communication competence related to others, and specifically toward her or his employees. LÄS MER

 4. 4. TV-ledning i konkurrens : En studie av Sveriges Television publicistiska ledning 1997-2000

  Författare :Johan Lindén; Sigurd Allern; Jesper Strömbäck; Knut Helland; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :journalism; television; public service; creative industries; management; strategy; competition; market; Journalism; journalistik;

  Sammanfattning : In the years around the turn of the century, the media landscape changed. This thesis studies how these challenges were met by Sveriges Television. The aim is to describe and analyse how SVT was managed and organized, between 1997 and 2000, and to describe how new strategies for the 2000s were developed. LÄS MER

 5. 5. Media Matter : The Political Influences of the News Media

  Författare :Adam Shehata; Jesper Strömbäck; Tom Moring; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER