Sökning: "Sigurd Allern"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Sigurd Allern.

 1. 1. Mellom samfunnsoppdrag og marked : En studie av utviklingen av sjefredaktørrollen i utvalgte norske og svenske mediehus fra 1985 til 2015

  Författare :Turid Borgen; Sigurd Allern; Lars Nord; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; editors in chiefs; newspapers; media companies; media ownership; media history; Scandinavia; institutional theory; sjefredaktører i Norge og Sverige; dagspresse; mediehus; mediehistorie; institusjonell teori; Journalism; journalistik;

  Sammanfattning : The dissertation analyses changes in the role of editors-in-chief in ten leading Norwegian and Swedish media houses – today owned by either Bonnier or Schibsted – in light of the potential tensions between journalistic ideals and market demands. This duality is studied over a period of 30 years, from 1985 to 2015. LÄS MER

 2. 2. Den granskande makten : Institutionell identitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag granskning

  Författare :Magnus Danielson; Ester Pollack; Sigurd Allern; Espen Ytreberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Granskande journalistik; makt; narrativ; Journalism; journalistik; Journalistik; Journalism;

  Sammanfattning : SVT:s Uppdrag granskning ett av de mest högprofilerade TV-program som specialiserat sig på uppgiften att granska makten. Programmet studeras i den egenskapen som en fallstudie inom forskningsområdet journalistik och makt. LÄS MER

 3. 3. Facket i det medialiserade samhället : En studie av LO:s och medlemsförbundens tillämpning av news management

  Författare :Jesper Enbom; Staffan Berglund; Larsåke Larsson; Sigurd Allern; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Trade unions; mass communication; news sources; news management; source strategies; political communication; labour relations; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap; media and communication studies;

  Sammanfattning : According to most ways of measuring it the Swedish trade union movement is the strongest in the world. The Swedish Trade Union Confederation is the largest and most influential union confederation by far. Since the 1980s though, Sweden experienced a shift in the power relations between employers and unions in favour of the former. LÄS MER

 4. 4. TV-ledning i konkurrens : En studie av Sveriges Television publicistiska ledning 1997-2000

  Författare :Johan Lindén; Sigurd Allern; Jesper Strömbäck; Knut Helland; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :journalism; television; public service; creative industries; management; strategy; competition; market; Journalism; journalistik;

  Sammanfattning : In the years around the turn of the century, the media landscape changed. This thesis studies how these challenges were met by Sveriges Television. The aim is to describe and analyse how SVT was managed and organized, between 1997 and 2000, and to describe how new strategies for the 2000s were developed. LÄS MER

 5. 5. Landet bortom horisonten : En analys av journalistik om Västpapua i svensk press 1959-2009

  Författare :Thomas Petersson; Gunilla Hultén; Sigurd Allern; Kristin Skare Orgeret; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; West Papua; foreign journalism; travel journalism; daily press; periodicals; The primitive others; framing analysis; agenda setting; journalistic silence; Västpapua; utrikesjournalistik; resejournalistik; dagspress; tidskrifter; De primitiva andra; inramningsanalys; dagordningssättande; journalistisk tystnad; Journalism; journalistik;

  Sammanfattning : The present thesis concerns Swedish journalism on West Papua, the western part of the island New Guinea. West Papua is a politically contentious area that since the 1960s is part of Indonesia, after a criticised UN-supervised referendum. LÄS MER