Sökning: "time-frequency analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden time-frequency analysis.

 1. 1. Time-Frequency Analysis in Attosecond Spectroscopy

  Detta är en avhandling från Division of Atomic Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, LTH, Lund University

  Författare :Marcus Isinger; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-12]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Attosecond; Spectroscopy; Time-Frequency; High-order harmonic generation; Rabitt; Interferometry;

  Sammanfattning : This thesis deals with ultrafast dynamics of electronic processes in rare gas atoms. The processes we explore include photoemission, where we time the emission of electrons moving away from the atomic core following ionization by a photon; and auto-ionization, where the atom spontaneously releases an electron wave-packet following photo-excitation. LÄS MER

 2. 2. Discrete Stochastic Time-Frequency Analysis and Cepstrum Estimation

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Johan Sandberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ambiguity domain; time-frequency analysis; time-frequency representations; covariance function; non-stationary random processes; Speaker recognition; MFCC; cepstrum;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är ofta fördelaktigt att i olika sammanhang representera våra observationer av verkligheten med en följd av tal. Så skilda exempel som ljud, bilder, hjärnvågor, havsvattenvågor, jordbävningar och aktiekurser kan låta sig beskrivas av följder av tal. LÄS MER

 3. 3. High resolution time-frequency representations

  Detta är en avhandling från Lund University / Centre for Mathematical Sciences /LTH

  Författare :Isabella Reinhold; Lunds universitet.; Lund University.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; time-frequency analysis; non-stationary signals; multi-component signals; IF estimation; reassignment;

  Sammanfattning : Non-stationary signals are very common in nature, e.g. sound waves such as human speech, bird song and music. It is usually meaningful to describe a signal in terms of time and frequency. LÄS MER

 4. 4. Time-frequency analysis of atrial fibrillation

  Detta är en avhandling från Lund University / Centre for Mathematical Sciences /LTH

  Författare :Frida Sandberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : This licentiate thesis, containing two papers, is in the field of biomedical signal processing with main focus on signal processing of the ECG in patients with atrial fibrillation (AF). The two papers deal with different aspects of characterization of the f waves during atrial fibrillation. LÄS MER

 5. 5. Statistical inference and time-frequency estimation for non-stationary signal classification

  Detta är en avhandling från Media-Tryck, Lund University, Sweden

  Författare :Rachele Anderson; Lunds universitet.; Lund University.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-09-09]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Non-stationary processes; stochastic modeling; inference; spectral analysis; time-frequency analysis; classification; biomedical applications; deep learning;

  Sammanfattning : En signal är en fysisk kvantitet som varierar med någon oberoende variabel, t.ex. tid eller rum, som förmedlar information. En signal vars statistiska egenskaper är konstant i tid kallas stationär, medan signaler vars egenskaper varierar med tiden kallas icke-stationära, vilket är de vanligaste i naturen. LÄS MER