Sökning: "Stefan Cronholm"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Stefan Cronholm.

 1. 1. Varför CASE-verktyg i systemutveckling? : en motiv- och konsekvensstudie avseende arbetssätt och arbetsformer

  Detta är en avhandling från Linköping : Univ

  Författare :Stefan Cronholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1994]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : För utveckling av datorbaserade informationssystem existerar numera många olika typer av datorstöd. På senare år har det skett en intensiv utveckling av olika verktyg (programvaror) som skall vara behjälpliga vid systemutveckling (SU). LÄS MER

 2. 2. Metodverktyg och användbarhet : en studie av datorstödd metodbaserad systemutveckling

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Stefan Cronholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : This thesis describes usability goals for method tools. Method tools are a type of CASE-tool aiming to support computer- and method-based information systems development. The aim of the thesis is to develop knowledge in order to suggest recommendations for achieving more usable method tools. The thesis takes an action perspective. LÄS MER

 3. 3. DEVIS: Design av verksamhetsstödjande IT-system En designteori och metod

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Hanna Broberg; Stefan Cronholm; Göran Goldkuhl; Anders G Nilssin; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Designteori; metod; metodintegration; aktivitetsteori; handlingsbarhetsteori; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : Det finns IT-system i verksamheter som inte är verksamhetsstödjande. Dessa ITsystem fungerar mer som hinder än stöd för personalen i utförande av arbetet. Det finns därmed behov av utveckling av IT-system så att de blir verksamhetsstödjande. Denna forsknings förslag är att denna utveckling bör ske med en designteori och metod. LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsanpassade IT-stöd Designteori och metod

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hanna Broberg; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Per Backlund; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Verksamhet; IT-stöd; handlingsbarhet; aktivitetsteori; designteori; metod; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Det finns IT-stöd i verksamheter som inte fungerar som bra stöd för personalen att utföra arbetet. Att IT-stöd inte fungerar kan bero på olika brister i utvecklingen. En brist som förs fram i denna avhandling är att IT-stödet inte har utvecklats så att det är verksamhetsanpassat. LÄS MER

 5. 5. eTjänster som social interaktion via användning av IT-system en praktisk teori

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Göran Hultgren; Cronholm Stefan; Owen Eriksson; Göran Goldkuhl; Urban Nuldén; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; eTjänst; IT-system; Kundperspektiv; Självbetäningstjänster; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Information technology; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informationsteknologi;

  Sammanfattning : Företeelsen eTjänst baseras på att IT-system används så att tjänsteleverantörer tillhandahåller tjänster till kunder utan att möta dem ”ansikte-mot-ansikte”. eTjänsterna förväntas öka i mfattning i samhället. LÄS MER