Sökning: "Reforms"

Visar resultat 1 - 5 av 376 avhandlingar innehållade ordet Reforms.

 1. 1. Om reformer : En studie av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet

  Författare :Jan Moren; Birgitta Eriksson; Mats Lindberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reforms; organisation theory; political theory; democracy; public policy; public administration; new public management; institutional complexity; individual autonomy; political authority; instrumental tools; institutional adaptations; myths and ymbols; standardization; flexibility; effectiveness; formal structures; informal structures; decoupling; institutional environments; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis studies three major reforms in the public sector of Norway. The sectors studied are the police, higher education, and primary schools. The main motive for studying these reforms are of a theoretical nature, the reason to study them is to produce general knowledge about reforms. The study aims to answer two main questions. LÄS MER

 2. 2. Bedömningsmakten : Berättelser om stat, lärare och elev, 1960‐1995

  Författare :Pär Widén; Bengt Sandin; Anders Persson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Grades; examination; evaluation debate; Upper Secondary School; reforms; democratization; individualization; the State; discipline; power; teacher; pupil; Betyg; bedömning; betygsdebatt; gymnasieskolan; gymnasiereform; demokratisera; individualisera; disciplinera; makt; statsmakt; lärare; elev; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om hur bedömningssystemet i bred bemärkelse presenterades i betygsdebatten i samband de politiska besluten om betygssystemet för gymnasiet mellan 1960 och 1995. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i de berättelser som konstruerades under perioden. LÄS MER

 3. 3. Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck : - diskursiva konstruktioner av gymnasieskolans elever som medborgare

  Författare :Lena Carlsson; Christer Fritzell; Bo Dahlin; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; citizenship; critical discourse analysis; reforms; policy; communication; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Abstract Carlsson, Lena (2006). ). Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan. Diskursiva konstruktioner av gymnasieelever som medborgare. LÄS MER

 4. 4. Olika vägar till enhetlig skola? : En studie av grundskolans etablering på kommunal nivå, 1950-1968

  Författare :Åsa Melin; Johan Samuelsson; Anders Forsell; Mikael Svanberg; Esbjörn Larsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; uniform school; nine-year compulsory school; implementation; local studies; reforms; History; Historia;

  Sammanfattning : The importance of the local community for the development of the school system during the 19th century has been touched upon by several researchers. However, interest in the changes to the school system in Sweden during the 1950s and 1960s has largely focused on developments at the national level. LÄS MER

 5. 5. Pension reforms and retirement behaviour

  Författare :Erik Glans; Henry Ohlsson; Jan Pettersson; Erik Hernaes; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Retirement; pension reform; Economics; Nationalekonomi; nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : This thesis consists of three self-contained essays. Essay 1. Knowledge about how elderly workers react to changes in pension benefits is important in guiding the design of social security systems. This essay contributes to this knowledge by examining the effect of changes in replacement rates on part-time retirement behaviour in Sweden. LÄS MER