Sökning: "political theory"

Visar resultat 1 - 5 av 752 avhandlingar innehållade orden political theory.

 1. 1. Deconstructing political protest

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Charlotte Fridolfsson; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aporia; deconstruction; demonstration; discourse theory; EMU; euro; gender; hegemony; identity; language; metaphors; movements; occupation; politics; political; political protest; poststructural; power; protest; referendum; riots; social movements; text; violence; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Part I of the thesis Deconstructing Political Protest is an introduction to the theoretical, epistemological and (anti)ontological approach guiding the analysis in the articles comprising Part II. Investigations into the ideological organisation of political protests are the focus in all four articles. LÄS MER

 2. 2. Leetocracy. Political participation, social network sites and inequality

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Nils Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political participation; social network sites; social media; Web 2.0; political mobilization; social movements; political parties; democratic theory;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kan sociala nätverkssajter eller sociala medier som Facebook och Twitter göra att det politiska deltagandet i samhället blir med jämlikt - både med avseende på vilka personer som deltar och med avseende på hur själva engagemanget organiseras? Denna avhandling innehåller sex artiklar som studerar detta med tyngdpunkt på politiskt deltagande i Sverige, samt en introduktionsartikel (eller kappa) som sammanfattar de viktigaste argumenten i artiklarna och försöker ge en övergripande bild av det vetenskapliga problemet. Avhandlingens slutsatser kan sammanfattas sålunda: att man kan använda sociala nätverkssajter för att engagera sig politiskt tycks inte leda till att lågutbildade eller sådana som är mindre intresserade av politik än andra plötsligt engagerar sig. LÄS MER

 3. 3. Only women bleed? : a critical reassessment of comprehensive feminist social theory

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Helen Lindberg; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap; Catharine M. MacKinnon; Anna G. Jonasdottir; Luce Irigaray; Judith Butler; feminism; political feminism; comprehensive feminism; postfeminism; marxism; social theory; ideology; politcal implications; social science; philosophy of science; Statsvetenskap; Political Science; Sociology; Sociologi; Filosofi; Practical Philosophy; Gender Studies; Genusvetenskap; Feminist social theory; Luce irigaray;

  Sammanfattning : Is there a viable specifically feminist social theory that can serve as heuristic devise in our social research? This thesis is a critical reassessment of the ontological and normative assumptions of four social theories with specific and clear claims of being feminist. These are Catharine M MackInnon’s Radical Feminism, Anna G Jonasdottir’s Theory of Love Power, Luce Irigaray’s Feminism of Sexual Difference and Judith Butler’s Queer Feminism. LÄS MER

 4. 4. Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Tom Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskaper; Social sciences; The welfare state; The Swedish model; Discourse analysis; Conflicts; Institutions; Power; New forms of participation; Sweden; Democratic theory; Local democracy; Political participation; Political equality; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Politiskt deltagande är ett komplext studieobjekt. I denna studie har det politiska deltagandet studerats utifrån att det i grunden handlar om aktiviteter som syftar till att påverka offentliga beslut. LÄS MER

 5. 5. On Consumed Democracy The Expansion of Consumer Choice, Its Causal Effects on Political Engagement, and Its Implications for Democracy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Wejryd; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; consumer choice; survey experiment; responsiveness; political equality; political participation; political engagement; marketization; political consumption; political consumerism; citizen-consumer.; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : This is a thesis about expansions of consumer choice, their causal effects on political engagement, and the democratic implications that follow. For material and ideological reasons alike, consumer choices have expanded over the last decades and are likely to become even more present in citizens’ lives in the future. LÄS MER