Sökning: "Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 416 avhandlingar innehållade ordet Bergman.

 1. 1. Dissertatio chemica de analysi ferri, quam, venia ampliss. facult. philos., præside Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Johannes Gadolin, Aboa-Fenno. In auditorio Gustaviano majori d. 9 Jun. anno 1781

  Författare :Torbern Bergman; Johan Gadolin; Torbern Bergman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Chemistry; Inorganic; Oorganisk kemi; Järn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Observationes chemicæ de antimonialibus sulphuratis, quas venia ampl. fac. phil., præside mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Fred. Wilh. Mannercrantz. In auditorio Gust. majori die 10 julii, anno 1782

  Författare :Torbern Bergman; Fredrik Wilhelm Mannercrantz; Torbern Bergman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dissertatio chemica de terra asbestina, quam venia ampl. fac. phil., præside mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Carolus Gust. Robsahm, Vermelandus. In auditorio Gust. majori die 10 julii, anno 1782

  Författare :Torbern Bergman; Carl Robsahm; Torbern Bergman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dissertatio metallurgica de minerarum docimasia humida, quam, venia amplissimæ fac. philos., praeside mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Petrus Castorin, Vestmannus. In Auditorio Gustaviano majori, die 7 Jun. anno 1780

  Författare :Torbern Bergman; Peter Castorin; Torbern Bergman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dissertatio chemica de arsenico, quam, consentiente amplissima fac. philosophica, præside Mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Andreas Pihl, Westmannus, in audit. gust. die 7 maji; anni 1777. H. a. m. s

  Författare :Torbern Bergman; Andreas Phil; Torbern Bergman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Kemi; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER