Sökning: "Michail Bachtin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Michail Bachtin.

 1. 1. Predikans samtal : En studie av lyssnarens roll i predikan hos Gustaf Wingren utifrån Michail Bachtins teori om dialogicitet

  Författare :Jonny Karlsson; Eva Haethner Aurelius; Göran Bexell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sermon; dialogue; theory; practice; listener; authoritative address; Michail Bachtin; Gustaf Wingren; Kyrkohistoria; Gudstjänstens homiletik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The claim of this dissertation is that the Christian sermon, even though monological in form, may best be described as dialogue, as conversation. Using the theory of the Russian philosopher, literary scholar and language theoretician Michail Bachtin (1895-1975) concerning the nature of language as dialogue, eight sermons delivered by the professor ofsystematic theology in Lund; Gustaf Wingren (1910), have been analyzed. LÄS MER

 2. 2. Frihet och fakticitet : om oordning, ordning, lydnad och frihet i Sven Delblancs roman Prästkappan. Diss. 1983

  Författare :Beata Agrell; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Delblanc Sven; Bachtin Michail; hermeneutik; litteraturhistoria 1900-tal; motiv; Ricoeur Paul; roman; Sartre J P;

  Sammanfattning : Undersökning av samspelet mellan existentiell problematik och berättarteknik i Sven Delblancs roman Prästkappan (1963) med stöd av J P Sartres fenomenologi, Paul Ricoeurs hermeneutik och Michail Bachtins litteraturteori.... LÄS MER

 3. 3. Förpackningens förvandlingar : Konsumtion och karneval i barnboken

  Författare :Martin Hellström; Bengt Erik Eriksson; Lars-Håkan Svensson; Boel Westin; Maria Nikolajeva; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Children s literature; consumption; package; carnival; Zygmunt Bauman; Mikhail Bakhtin; Roald Dahl; Herge; Tove Jansson; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Christine Nöstlinger; Maurice Sendak; Barnlitteratur; konsumtion; förpackning; karneval; Zygmunt Bauman; Michail Bachtin; Roald Dahl; Herge; Tove Jansson; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Christine Nöstlinger; Maurice Sendak; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; förpackningar; barnlitteratur; Hergé; Andy Warhol; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Här studeras den massproducerade förpackningen som motiv inom ett flertal barnböcker, såsom Pippi Långstrump och Mio min Mio av Astrid Lindgren, Charlie and the Chocolate factory av Roald Dahl, In the Night Kitchen av Maurice Sendak, Korken flyger av Barbro Lindgren, samt ett flertal verk av Tove Jansson och Herge. I dessa verk ses förpackningen som den främsta symbolen för vårt konsumtionssamhälle. LÄS MER

 4. 4. Öppna universum! : slutna traditioner i Salman Rushdies Satansverserna

  Författare :Mats Bergenhorn; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Islam; hindutva; hinduism; rasism; nationalism; islamism; globalisering; Margaret Thatcher; Enoch Powell; Muhammed; Khomeini; Frantz Fanon; Salman Rushdie; Michail Bachtin; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis in islamology shows how Salman Rushdie's novel The Satanic Verses (1988) examines questions concerning religion, nationality, race, and power, compromise and authenticity in a time when different global processes have created new ways of perceiving and relating to different traditions. It examines how The Satanic Verses portrays how people apprehend themselves and others when the conditions for these traditions are changing, and the potential threats of religious fundamentalism, nationalism and racism. LÄS MER

 5. 5. Jag hör röster överallt - Step by Step

  Författare :Andreas Gedin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Mikhail Bakhtin; Michail Bachtin; curating; curator; exhibition; intertextuality; metalinguistics; carnival; dialog; essay; conceptual art; contemporary art; artistic research;

  Sammanfattning : I Hear Voices in Everything – Step by Step, is a practise-based dissertation in fine arts. It includes three art exhibitions, several independent art works and an essay. LÄS MER