Sökning: "Roald Dahl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Roald Dahl.

  1. 1. Förpackningens förvandlingar : Konsumtion och karneval i barnboken

    Detta är en avhandling från Stockholm : Carlssons Förlag AB

    Författare :Martin Hellström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Comparative literature; Litteraturvetenskap; Children s literature; consumption; package; carnival; Zygmunt Bauman; Mikhail Bakhtin; Roald Dahl; Herge; Tove Jansson; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Christine Nöstlinger; Maurice Sendak; konsumtion; förpackningar; barnlitteratur; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Tove Jansson; Maurice Sendak; Hergé; Andy Warhol; Roald Dahl; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Barnlitteratur; förpackning; karneval; Michail Bachtin;

    Sammanfattning : Här studeras den massproducerade förpackningen som motiv inom ett flertal barnböcker, såsom Pippi Långstrump och Mio min Mio av Astrid Lindgren, Charlie and the Chocolate factory av Roald Dahl, In the Night Kitchen av Maurice Sendak, Korken flyger av Barbro Lindgren, samt ett flertal verk av Tove Jansson och Herge. I dessa verk ses förpackningen som den främsta symbolen för vårt konsumtionssamhälle. LÄS MER