Sökning: "Italian"

Visar resultat 1 - 5 av 146 avhandlingar innehållade ordet Italian.

 1. 1. La negazione nell'italiano degli svedesi : sequenze acquisizionai e influssi translinguistici

  Detta är en avhandling från Romanska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Camilla Bardel; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; transfer from L2 to L3.; code-mix; copula; auxiliary; agreement; tense; verb morphology; ellipsis; focus; finiteness; negation; Swedish L1; Italian L2; Italian; Second language acquisition; transfer from L1; Italian language and literature; Italienska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of negation in the Italian L2 of a group of Swedish adults who live in Italy and acquire the language by formal and spontaneous learning. Various negative expressions and the verbal system were studied in a longitudinal analysis of a corpus with 29 recordings of seven subjects. LÄS MER

 2. 2. "Not So Simple" : Reassessing 1951, G.B. Giorgini and the launch of Italian fashion

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Media Studies, Stockholm University

  Författare :Chiara Faggella; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Italian fashion; Giovanni Battista Giorgini; Commissionaire; Fashion Buyer; Italian couture; Italian handicrafts; Italy at Work; Italian High Fashion Show; Florence fashion; Pitti Immagine; Italian studies; Postwar Italy; Occupation of Italy; modevetenskap; Fashion Studies;

  Sammanfattning : This dissertation aims to shed light on the circumstances that allowed Italy to become a reputable country of origin in the international fashion market. In particular, my contribution to the historiography of Italian fashion is a reassessment of the role played by Giovanni Battista Giorgini, whose involvement with the fashion and handicraft industries has not been fully investigated by scholars so far. LÄS MER

 3. 3. L'italiano come prima e seconda (madre)lingua : Indagine longitudinale sullo sviluppo del DP

  Detta är en avhandling från Department of Romance Languages

  Författare :Petra Bernardini; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Italian language and literature; L1 lexicon; two lexicons; syntax; morphology; adult learners; bilingual children; functional categories; parameter setting; universal grammar; weaker language; DP; L2; 2L1; L1; development; acquisition; Italian; Swedish; gender parameter; number; gender; v. d. Craats.; agreement; transfer; definite word order; suffixed article; determiner parameter; N-raising parameter; Italienska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar inlärning av italienska som ett av två modersmål (svenska/italienska) hos tvåspråkiga barn och som andraspråk hos svenska vuxna som lär sig italienska i Italien. Särksilt fokus ligger på ett barn som lär sig italienska som ett av två modersmål i Sverige och vi ställer oss frågan om hans italienska kommer att utvecklas som hos italienska enspråkiga barn eller som hos de vuxna inlärarna. LÄS MER

 4. 4. L'immagine pubblicitaria dell'olio d'oliva, della pasta e del caffè : uno studio comparativo sulla ricezione

  Detta är en avhandling från Romanska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Christine Wikman; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; semiotik; semantik; Grammatik; semiotics; syntax; semantics; Grammar; print ads; Advertising; Swedish; Italian; olive oil; comparative study; pasta; coffee; values; culturally specific patterns interpretation; connotations; sender; receiver; socio-cultural context; shared knowledge; implications; inferences; implicit information; co-operation; sender?s intended meaning encyclopaedic and cultural background knowledge; reception; Humaniora; Humanities; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Italian language and literature; Italienska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Reklamen är ett oundvikligt inslag i vår vardagsmiljö och en viktig del av vår dagliga massmediekonsumtion. I den här studien har jag använt mig av tre italienskspråkiga reklambudskap för olivolja (Carapelli), pasta (Voiello) och kaffe (Lavazza) . LÄS MER

 5. 5. Lo squilibrio nell'acquisizione di due lingue nell'infanzia

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Petra Bernardini; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; code-mixing; noun; adjective; acquisition; syntax; noun phrase; determiner; italian; weaker language; child speech; bilingualism;

  Sammanfattning : This thesis treats the acquisition of Italian (and Swedish) in two bilingal children ad a control group of six monolingal Italian cildren (for some domains studied). It is a longitudinal study of the spontaneaous speech of the children. LÄS MER