Sökning: "language change"

Visar resultat 1 - 5 av 367 avhandlingar innehållade orden language change.

 1. 1. Språkaktivism : Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Författare :Daniel Wojahn; Anna-Malin Karlsson; Lann Hornscheidt; Karin Milles; Charlotta Seiler Brylla; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; language and gender; gender neutral language; feminist language change; feminist activism; transgender activism; language policy; language planning; språk och kön; feministisk språkförändring; feministisk aktivism; könsneutralt språk; transperson; cisperson; hen; språkplanering; språkvård; språkaktivism;

  Sammanfattning : Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. LÄS MER

 2. 2. Samiska skolbarns samiska : en undersökning av minoritetsspråksbehärskning i en språkbyteskontext

  Författare :Mikael Svonni; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Saami language; language attrition; first language acquisition; second language acquisition; minority language; language proficiency; language development;

  Sammanfattning : This dissertation presents an investigation of the proficiency in Saami of Swedish Saami schoolchildren. Several different aspects of language proficiency were examined with different methods of elicitation. The investigation had the form of a longitudinal study and mainly concerned language structure, i.e. LÄS MER

 3. 3. Support, resistance and pragmatism : An examination of motivation in language policy in Kharkiv, Ukraine

  Författare :Margrethe B. Søvik; Irina Sandomirskaja; Per-Arne Bodin; Lara Ryazanova Clarke; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language policy; language beliefs; language practices; language management; language conflict; motivation; language attitudes; combining methods; nation-building; linguistic rights; Ukraine; Slavic languages; Slaviska språk; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : The Ukrainian society has gone through vast changes since independence in 1991 and in this thesis some of these social changes are discussed through the prism of language policy. The main topic of the study is language policy (conceptualised as language practices, language beliefs, and language management) in the eastern Ukrainian city Kharkiv. LÄS MER

 4. 4. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

  Författare :Christer Johansson; Allmän språkvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavia; psycho-linguistics; past tense; linguistic ecology; language variation; language change; language acquisition; evolution; epidemics; emergence; diffusion; connectionism; area linguistics; case; simulation; synthesis.; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : The main question that this book tries to find answers to is what it is that makes language learnable. Language is one of the most complex human activities, but nearly 100% of humanity have learned a language in childhood. One answer could be that it is something in our brain that makes us learn language better than most other activities. LÄS MER

 5. 5. The Sango Language and Its Lexicon (Snd-yng t Sng)

  Författare :Christina Thornell; Allmän språkvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Linguistics; lexical semantics; lexicology; language planning; language contact; functional linguistics; language typology; Ubangi language; pidgin creole; Sango; Central African Republic; Lingvistik;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation is an overview of the recently arisen Sango language spoken in the Central African Republic. The overview contains a sociolinguistic and linguistic dimension with a lexical-semantic focus. LÄS MER