Sökning: "Karl-Birger"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Karl-Birger.

 1. 1. Karl-Birger Blomdahl et Ingvar Lidholm: Enjeux mélodiques, tonals et organiques des années 1940

  Författare :Cécile Bardoux Lovén; Jacob Derkert; Nicolas Meeùs; Pascal Decroupet; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; Blomdahl; Lidholm; Monday Group; the 1940s; melody; linearity; tonality; organicism; Jeppesen; Hindemith; Kurth; Schenker; Meyer; Rosenberg; anti-romanticism; absolute music; musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : Karl-Birger Blomdahl (1916-1968) and Ingvar Lidholm (1921- ) were two leading figures in modern Swedish music. While studying in Stockholm they created a study circle known as the Monday Group. Regarded as anti-romanticists, Blomdahl and Lidholm revitalized musical creation by prioritizing compositional technique (as in hantverk, i.e. LÄS MER

 2. 2. Aniara: Från versepos till opera

  Författare :Johan Stenström; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Erik; Lindegren; verse epic; opera; Martinson; Semiotics; Karl-Birger; Blomdahl; Harry;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 3. 3. Karl-Birger Blomdahl: en musikbiografi med inriktning på förhållandet mellan ord och ton i hans tidiga produktion

  Författare :Christina Tobeck; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER