Sökning: "carina fast sju barn"

Hittade 1 avhandling innehållade orden carina fast sju barn.

  1. 1. Sju barn lär sig läsa och skriva : Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola

    Författare :Carina Fast; Donald Broady; Caroline Liberg; Magnus Persson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :Education; literacy; ethnography; text; popular culture; media; habitus; capital; Pedagogik; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : This thesis is an ethnographic study in which seven Swedish children from different social and cultural environments were followed over three years. The study began when the children were four years old.The main aim of this thesis is to investigate through what social and cul-tural practices seven children meet literacy events in their families. LÄS MER