Sökning: "arbetarlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet arbetarlitteratur.

 1. 1. Folkbildning i rörelse : pedagogisk syn i folkbildning inom svensk arbetarrörelse och frikyrkorörelse under 1900-talet - en jämförelse

  Detta är en avhandling från Malmö : LiberFörlag/Gleerup

  Författare :Lars Arvidson; [1985]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arbetarlitteratur; Folkbildning-- Sverige; Folkbildning-- historia -- Sverige -- 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arbetarkultur och kultiverade arbetare : en studie av arbetarrörelsens musik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nordiska mus

  Författare :Stefan Bohman; [1985]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arbetarkultur; Arbetarlitteratur; Arbetarrörelsen; Musik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vilhelm Mobergs emigrantepos : studier i verkets tillkomsthistoria, dokumentära bakgrund och konstnärliga gestaltning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedt

  Författare :Gunnar Eidevall; [1974]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Moberg; Vilhelm; 1898-1973; Arbetarlitteratur; Arbetarförfattare; Litteraturhistoria-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kärlek och ära : en studie i Ivar Lo-Johanssons Måna-romaner

  Detta är en avhandling från Stockholm : LiberFörlag

  Författare :Ola Holmgren; Stockholms universitet.; [1978]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lo-Johansson; Ivar; 1901-1990; Arbetarlitteratur; Arbetarförfattare; Litteraturhistoria; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kulturtidskrifter på 30-talet : Nordeuropa, Ateneum, Fronten

  Detta är en avhandling från Lund : Cavefors

  Författare :Britt Hultén; Stockholms universitet.; [1977]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arbetarlitteratur; Tidningshistoria; Litteraturhistoria; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER