Sökning: "moraliskt ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden moraliskt ansvar.

 1. 1. Practical Perspective Compatibilism

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sofia Jeppsson; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Free will; moral responsibility; moral agency; compatibilism; incompatibilism; determinism; the practical perspective; practical freedom; Fri vilja; moraliskt ansvar; moraliskt agentskap; kompatibilism; inkompatibilism; determinism; det praktiska perspektivet; praktisk frihet; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : In this dissertation, I argue for what I call “practical perspective compatibilism”. According to this thesis, an agent with practical freedom is sufficiently free to be a moral agent and morally responsible for his or her actions.The concept of practical freedom is originally found in the writings of Kant. LÄS MER

 2. 2. Doctors Behind Borders The Ethics of Skilled Worker Emigration

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Yusuf Yuksekdag; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brain drain; compulsory service; contracts; emigration; ethics; health workers; medical brain drain; skilled workers; responsibility; the right to exit; vulnerability; non-ideal theory; Etik; kontrakt; kunskapsflykt; mänskliga rättigheter; migration; moraliskt ansvar; obligatoriska vårdprogram; rättighet; utsatta grupper; vårdpersonal;

  Sammanfattning : This doctoral thesis within applied ethics consists of four articles together with a cover essay. All articles concern the ethics of skilled health worker emigration from under-served and resourcepoor regions, often referred to as ‘medical brain drain’. LÄS MER

 3. 3. Om miljöproblemen hänger på mig Individer förhandlar sitt ansvar för miljön

  Detta är en avhandling från Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag

  Författare :Emmy Dahl; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individualized environmental responsibility; environmental discourse; environmental politics; feminist poststructuralism; focus groups; positioning; negotiating; gender; dass; gender discourse; subject position; troubled untroubled subject positions; Individualiserat miljöansvar; miljödiskurs; miljöpolitik; feministisk poststrukturalism; fokusgrupper; positionering; förhandling; genus; klass; genusdiskurser; subjektspositioner; problematiska oproblematiska subjektspositioner;

  Sammanfattning : När den svenska klimatdebatten intensifierades under 2000-talets första decennium tilldelades allmänheten en särskild roll. I den mediala och politiska debatten verkade lösningen på miljöproblemen intimt förknippad med individers livsstilar. LÄS MER

 4. 4. Exploring Responsibility : Public and Private in Human Rights Protection

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Magdalena Bexell; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; transnational oil corporations; NGOs; global governance; international norms; responsibility; accountability; public-private; corporate social responsibility; human rights; international relations; Human Rights; Political and administrative sciences; förvaltningskunskap; Mänskliga rättigheter; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : The theory and practice of international relations are replete with dilemmas related to the distribution of responsibility for human rights protection. Institutionalized notions of public and private empower and shape knowledge of what the spheres of responsibility signify for different kinds of actors. LÄS MER

 5. 5. Temporal Distance and Morality: Moral Concerns Loom Larger in the Distant Future

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Jens Agerström; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; moral concerns; morality; moral judgment; Construal Level Theory; temporal distance; moral reasoning;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation was to examine whether the temporal distance of moral events affects the moral judgments and decisions people make in response to those events. Drawing upon Construal Level Theory (CLT; Trope & Liberman, 2003) which posits that the distant future is represented at a higher, more abstract level of mental construal than the near future, and that high-level mental construals shift attention to core values and higher-order principles, the main proposition of this dissertation was that people would show greater moral concerns in response to distant future events than near future events. LÄS MER