Sökning: "Rawls"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet Rawls.

 1. 1. Etik och ekonomiskt handlande : En undersökning av moral och egenintresse

  Författare :Johanna Romare; Göran Collste; Bo Petersson; Hans Sjögren; Siri Granum Carson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Self-interest; homo economicus; Rawls; ethical theory; justification; taxation; tax evasion; Egenintresse; homo economicus; Rawls; etisk teori; berättigande; beskattning; skatteundandragande;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar frågan om i vilken utsträckning ett egenintresserat handlande kan vara etiskt berättigat. Utgångspunkten för analysen är homo economicus, den neoklassiska ekonomiska teorins antagande att individer är rationella och ultimat motiveras av sitt egenintresse. LÄS MER

 2. 2. Opening Pandora's Box : Exploring Flexibilities and Alternatives for Protecting Traditional Knowledge and Genetic Resources under the Intellectual Property Framework

  Författare :Frantzeska Papadopoulou; Marianne Levin; Jens Schovsbo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Traditional knowledge; genetic resources; intellectual property; biodiversity; Rawls; Coase; benefit sharing; patents; Convention on Biological Diversity; TRIPS; bioprospecting; property rights; liability; reward system; Commons; ITPGRFA; Calabresi Melamed; UPOV; FAO; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : What happens when resources get valuable and scarce? How is Intellectual Property dealing with market failures related to sub-patentable innovation or purely traditional knowledge with interesting applications? The protection of traditional knowledge and genetic resources (TKGR) has been one of the major modern challenges in international IP law. The entry into force of the Convention on Biological Diversity (CBD) and its implementation in national legislation has created more questions than the ones it answered. LÄS MER

 3. 3. F. A. Hayek's Critique of Legislation

  Författare :Cyril Holm; Torben Spaak; Pauline Westerman; Wennström Bo; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hayek; legislation; rules; law; rationality; rational action; rational social order; equilibrium; utilitarianism; method of deliberation; criterion of correctness; Elinor Ostrom; Avner Greif; Vernon Smith; Joshua Epstein; complexity; knowledge; social cooperation; information; know-how; the Hayek problem; the invisible hand; Adam Smith; Mises; Keynes; Marx; welfare state; Gilbert Ryle; Michael Polanyi; theory of legislation; legisprudence; jurisprudence; Neo-Kantianism; historicism; cognitive closure; theory of prices; competition; syntax grammar; game theory; generative social science; agent-based computational modeling; institutional policy analysis; normative; primacy of economics; primacy of politics; Sheri Berman; constructivist rationalism; socialism; social democracy; Nozick; Rawls; distribution; justice; freedom; Kant; polycentric government; process of experimentation; speculative philosophy; analytical philosophy; freedom under the law; liberty; philosophy of mind; consequentialist; Jurisprudence; Allmän rättslära;

  Sammanfattning : The dissertation concerns F. A. Hayek’s (1899–1992) critique of legislation. The purpose of the investigation is to clarify and assess that critique. LÄS MER

 4. 4. Vedergällningstanken : Två idéhistoriska studier

  Författare :Ralf Hultberg; Erland Sellberg; Ingemar Nilsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Adam Smith; anthropology; Boström; civilization; death penalty; development; Durkheim; emotions; justice; moral philosophy; Olivecrona; psychology; Rawls; reason; retribution; subjectivism; Westermarck; Adam Smith; antropologi; Boström; civilisation; Durkheim; dödsstraff; förnuft; känslor; moralfilosofi; Olivecrona; psykologi; Rawls; rättvisa; subjektivism; utveckling; vedergällning; Westermarck; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : The thesis is about retribution, often exemplified by Jus talionis, the rule in Exodus 21:23-25. Retribution was the undisputed guiding principle of punishment until the 18th century when it was challenged, first and foremost by Cesare Beccaria and Voltaire. LÄS MER

 5. 5. Att beskriva resurshantering

  Författare :Tomas Kåberger; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; economis; growth; ecology; rawls; environment; production; consumption; justice;

  Sammanfattning : .... LÄS MER