Sökning: "Forward Curve"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden Forward Curve.

 1. 1. Essays on Financial Risks and Derivatives with Applications to Electricity Markets and Credit Markets

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Rikard Green; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Markov Chain Monte Carlo; Jump Diffusion Process; Stochastic Volatility; VaR; Electricity Markets; Market Risk; Forward Curve; Credit Risk; Currency Effects;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kontrakt som handlas på de internationella finans- och råvarumarknaderna är förenade med komplexa riskstrukturer. Denna avhandling behandlar två specifika typer av risk; marknadsrisk och kreditrisk. Det första kapitlet i avhandlingen undersöker marknadsrisker på den Nordiska elmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Efficiency factors for space heating system in buildings

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Christian Brembilla; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Efficiency factors of space heating; hydronic panel radiator; hydronic floor heating; multilayer wall; numerical modelling; room control volume; decrement factor; time delay; heat conduction; heat convection; heat radiation; heat storage; thermal inertia; Euler solver; Newton-Raphson method; synthetic weather file; feedback and feed-forward control strategies; adaptive control; validation methodology; uncertainty bands; robustness of model predictions; thermostatic booth simulator; differential sensitivity analysis; transient model of panel radiator with multiple storage elements; active thermal mass; benchmark performance indicator; linear regression model; calibration through uncertainty bands; hybrid model of low-energy building: law driven data driven; outdoor temperature compensation heating curve; solar radiation model; finite difference method; heat equation;

  Sammanfattning : The thesis focuses on the efficiency of the space heating system. In particular, the efficiency factors measure the efficiency of thermal zone. The efficiency factors measures how the energy is used in a space heating. LÄS MER

 3. 3. Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Ole Martin Laegreid; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Greenhouse gas; Climate change; Environmental Kuznets curve; Political institutions;

  Sammanfattning : This PhD dissertation examines if social scientific theories can explain historical trajectories of greenhouse gas emissions. The manuscript includes an introductory chapter and four articles that consider annual emissions in countries across the world, during the time-period 1960-2014. LÄS MER

 4. 4. Progression and Regression. Aspects of Advanced Swedish Students' Competence in English Grammar

  Detta är en avhandling från English Studies

  Författare :Monica Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Engelska språk och litteratur ; English language and literature; error gravity; proper noun; identification frame; genericness; the zero article; ‘idiomatic’ prepositional use; ‘systematic’ prepositional use; ‘basic’ prepositional use; non-contiguous subject-verb construction; contiguous subject-verb construction; subject-verb concord; fossilisation; restructuring of information; automatisation; interlanguage; cognitive second language acquisition theory; U-curve development; regression; progression; developmental pattern; relative frequency; error score; potential error; developmental continuum; advanced learner; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik;

  Sammanfattning : This thesis investigates advanced Swedish students’ development of three grammatical phenomena: subject-verb concord, prepositions and article use in compositions and translations. In order to describe the students’ development of these categories, actual errors are related to potential errors forming so called ‘error scores’. LÄS MER

 5. 5. The diagnosis and protection of the auditory peripheral system

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology

  Författare :Mao Li Duan; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cochlea; inner hair cell; outer hair cell; glutamate; post-synaptic receptor; auditory brainstem response; forward masking; noise trauma; hearing loss;

  Sammanfattning : The main focus of this thesis is on the diagnosis and prevention of peripheral hearing loss. An auditory evoked response measure (forward masking) was developed that specifically tests the function of the inner hair cells, independently of the outer hair cells. LÄS MER