Sökning: "Blekinge"

Visar resultat 1 - 5 av 501 avhandlingar innehållade ordet Blekinge.

 1. 1. Blekingefiskarna : etnologisk studie av saltsjöfiskarna i Blekinge 1670-1985

  Författare :Herbert Jungståhl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Fiskare-- historia -- Sverige -- Blekinge -- 1670-1985;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arkeologiska förväntningar i mötet med ett landskap : Stenålderns Blekinge ur ett kunskapsperspektiv

  Författare :Mikael Henriksson; Kerstin Cassel; Björn Nilsson; Larsson Åsa M.; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Blekinge; Listerlandet; South East Sweden; Stone Age archaeology; museum archaeology; Mesolithic huts; Mesolithic houses; Kongemose culture; Archaeology; North European; Arkeologi; nordeuropeisk; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : This study is about archaeological knowledge production. It is also about what kind of impact such knowledge may have on an antiquarian/archaeological practice as well as on society as a whole. The work focuses broadly on Stone Age archaeology and specifically on the middle-Mesolithic Age in the county of Blekinge in the South East of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Särpräglat : Vikingatida och tidigmedeltida myntfynd från Danmark, Skåne, Blekinge och Halland (ca 800-1130)

  Författare :Cecilia von Heijne; Kenneth Jonsson; Svein Gullbekk; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; coin; coin finds; hoards; deposits; regional variations; silver; archaeological excavations; cultural structure; social structure; Viking Age; early medieval period; Denmark; Scania; Blekinge; Halland; South Scandinavia; Archaeology subjects; Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : This thesis takes as its subject the Viking-Age and early medieval coin finds from South Scandinavia (i.e. Denmark and the provinces Scania, Blekinge and Halland in southern Sweden). The study consists of two parts. LÄS MER

 4. 4. Friluftslivkonflikter i svenska kustlandskap ur ett planerings- och användarperspektiv : Studier av Luleå och Blekinge skärgårdar

  Författare :Rosemarie Ankre; Abdellah Abarkan; Lars Emmelin; Klas Sandell; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; friluftsliv; målkonflikter; kustlanskap; zonering; kustlandskap;

  Sammanfattning : Hav och kust har alltid varit viktiga för oss människor. I svenska kustlandskap har boende, infrastruktur och fiskenäring existerat sedan lång tid tillbaka samtidigt som områdena också varit viktiga för nöje och rekreation. LÄS MER

 5. 5. Lanthemmens vävstolar : studier av äldre redskap för husbehovsvävning

  Författare :Gertrud Grenander Nyberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Vävstolar; historia; Sverige; Blekinge; Konsthantverk; Textilkonst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER