Sökning: "Tillämpad lingvistik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Tillämpad lingvistik.

 1. 1. Language and Literacy : Some fundamental issues in research on reading and writing

  Detta är en avhandling från Department of Linguistics and Phonetics, Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Per Henning Uppstad; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Specialdidaktik; Research methodology in science; Forskningsmetodik; phoneme; Special didactics; Tillämpad och experimentell psykologi; Applied and experimental psychology; språktypologi; typology; Jämförande lingvistik; Comparative linguistics; sociolingvistik; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; literacy; phonology; dyslexia; writing; written language; foreign languages teaching; Applied linguistics; fonologi; Fonetik; Phonetics; Språk- och litteraturvetenskap; Philology and literature; Filosofi; Philosophy; Språkinlärning; Language learning; reading; sociolinguistics;

  Sammanfattning : Abstract in Norwegian Hovudlina i forskinga på lesing og skriving byggjer på tanken om at talt språk på alle vesentlege punkt er primært i høve til skrive språk. Omgrepsapparatet for studiet av språk og lese- og skrivedugleik er også bygd kring denne tanken. LÄS MER

 2. 2. Teaching, Learning, and Student Output : A Study of French in the Classroom

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Anna Flyman Mattsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; language teaching learning; classroom; communication; output; focus on form; foreign languages teaching; Applied linguistics; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i Swains outputhypotes från 1985 om att produktion är ett avgörande kriterium för inlärning av ett andraspråk, undersöks i avhandlingen hur språkundervisning påverkar elevers språkliga produktion. Undersökningsgruppen består av tre gymnasieklasser där eleverna läser franska som främmande språk; samtliga hade även läst franska på högstadiet. LÄS MER

 3. 3. Thoughts in Motion The Role of Long-Term L1 and Short-Term L2 Experience when Talking and Thinking of Caused Motion

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centre for Research on Bilingualism Department of Swedish and Multilingualism, Stockholm University

  Författare :Guillermo Montero-Melis; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Linguistic relativity; language and thought; conceptualization; thinking for speaking; semantic typology; lexicalization patterns; events; caused motion; bilingualism; second language acquisition; transfer; adaptation; priming; Spanish; Swedish; tvåspråkighet; Bilingualism;

  Sammanfattning : This thesis is about whether language affects thinking. It deals with the linguistic relativity hypothesis, which proposes that the language we speak influences the way we think. This hypothesis is investigated in the domain of caused motion (e.g. LÄS MER

 4. 4. Participating in a Story: Exploring Audience Cognition

  Detta är en avhandling från Cognitive Science

  Författare :Pierre Gander; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; memory; cognition; comprehension; Lingvistik; Psychology; Filosofi; Philosophy; computer games; interactive media; perspective; memory qualities; spatial cognition; fiction; narrative; cognitive science; linguistics; Psykologi; Applied and experimental psychology; Tillämpad och experimentell psykologi;

  Sammanfattning : Stories that the audience can influence (such as computer games and other interactive multimedia), in contrast to 'traditional' stories (such as books and cinema), present a challenge to fields which take narrative (story) as their study object. What is the difference between these two kinds of stories? Earlier theories have focused on differences in media, structure, or the audience's physical actions. LÄS MER

 5. 5. Verbal Meaning: A Linguistic, Literary, and Theological Framework for Interpretive Categories of the Biblical Hebrew Verbal System as Elaborated in the Book of Ruth

  Detta är en avhandling från Cognitive Science

  Författare :Bo-Krister Ljungberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; perspe; grounding; text linguistics; subordination; mood; modality; tense; temporal location; aspect; ideology; level; pragmatics; semantics; syntax; communicative dimensions; Old testament exegesis; book of Ruth; verbal system; Framework; biblical Hebrew; Bible; Bibelvetenskap; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bibelhebreiskans verbsystem (som radikalt skiljer sig från den moderna hebreiskans) har fascinerat exegeter, lingvister, teologer och översättare under århundraden, ja, årtusenden. Liksom många språk av utomeuropeiskt ursprung har den klassiska hebreiskan inte riktigt passat i den kostym som traditionell grammatik försett den med. LÄS MER