Sökning: "VaR"

Visar resultat 1 - 5 av 4480 avhandlingar innehållade ordet VaR.

 1. 1. Var optimist! : AGAs innovativa verksamhet 1904-1959

  Författare :Kalle Westberg; Thomas Kaiserfeld; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; AGA; demand; Schmookler; technology procurement; innovation; inventive activity; patents; diversification; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The dissertation is an investigation of the Swedish engineering company AGA’s inventive activity during the years 1904-1959. Inventive activity denotes the company’s efforts in rying to develop innovations. LÄS MER

 2. 2. Var är meningen? : Elevtexter och undervisningspraktiker

  Författare :Ewa Bergh Nestlog; Gunilla Byrman; Ellen Krogh; Synnøve Matre; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; teaching and learning writing; meaning making; pupils’ texts; upper primary school; discursive practice; literacy practice; argumentative text; explanatory text; rhetorical structure theory; relief theory; skrivundervisning; skrivlärande; meningsskapande; elevtexter; mellanstadiet; diskursiv praktik; skriftpraktik; argumenterande text; förklarande text; retorisk strukturteori; reliefteori; Swedish Didactics; Svenska språket med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This is about how pupils in years 4 to 6 of compulsory school and their teachers make meaning in teaching activities and texts. The aim of the study is to investigate the teaching and learning of writing and the pupils’ discursive texts. LÄS MER

 3. 3. Var dags lärande : Om lärande i ett arbetsmarknadsprojekt

  Författare :Margareta Ax Mossberg; Staffan Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Situated learning; Legitimate Peripheral Participation; Communitiy of Practice; Identity; gender; labour market project; learning in everyday life and work; Situated learning; Legitimate Peripheral Participation; Community of Practice; Identity; gender; arbetsmarknadsprojekt; lärande i vardag och arbete; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : I slutet av 1990-talet beslöt den dåvarande regeringen att initiera ett antal projekt i medelstora och större svenska städer. Projekten skulle förläggas till förorternas miljonprogramsområden och målen skulle vara att stärka kompetensen hos de invandrare som bodde i bostadsområdena, öka deras arbetskraftsdeltagande och öka kontaktytorna mellan svenskar och invandrare. LÄS MER

 4. 4. Var dags lärande : Om lärande i ett arbetsmarknadsprojekt

  Författare :Margareta Ax Mossberg; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Han var föraktad” : Forskningen i Sverige under 1900-talet kring Jesajabokens s.k. tjänaresånger med utblick mot övriga Skandinavien

  Författare :Bengt Ericsson; Hidal Sten; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Old Testament; Deutero-Isaiah; Ebed YHWH; individual or collective interpretation; literary criticism; tradition history; sacral kingship; allegory; rituals of dying and resurrecting gods; Old Testament imagery; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Ever since Bernhard Duhm launched his theory about the so-called Ebed YHWH-Songs in Deutero-Isaiah in 1875 and which continued in his commentaries on Isaiah from 1892, the matter has been eagerly discussed over the years, not least in Sweden. I want to illuminate how the matter has been treated in our country during the 20th century and even to give an overview of the discussions in the rest of Scandinavia during the same period of time. LÄS MER