Sökning: "Currency Effects"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden Currency Effects.

 1. 1. Essays on Network Effects and Money

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Mikael Stenkula; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic systems; economic policy; ekonomiska system; ekonomisk politik; economic theory; econometrics; Economics; network externality; network effect; Euro; EMU; monetary union; parallel currencies; monetary reforms; monetary systems; money; Currency; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling består av fyra separata artiklar. Den gemensamma nämnaren för alla artiklarna är att de behandlar pengar och nätverkseffekter. En vara med nätverkseffekter är en vara där nyttan av varan är beroende av hur många andra individer som använder sig av varan. LÄS MER

 2. 2. Real Effects of Monetary Regimes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutet för internationell ekonomi

  Författare :Anna Larsson; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Monetary Regimes; Unions; Fiscal Policy; Inflation Targeting; Real Exchange Rate; Wage Setting; Unemployment; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of three essays on the real effects of monetary regimes.“Monetary Regimes, Labour Mobility and Equilibrium Employment” analyses the impact of the monetary regime on labour markets in a small open economy by considering the game between large wage setters and the central bank in a model with labour mobility between sectors. LÄS MER

 3. 3. Essays on Financial Risks and Derivatives with Applications to Electricity Markets and Credit Markets

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Rikard Green; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Markov Chain Monte Carlo; Jump Diffusion Process; Stochastic Volatility; VaR; Electricity Markets; Market Risk; Forward Curve; Credit Risk; Currency Effects;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kontrakt som handlas på de internationella finans- och råvarumarknaderna är förenade med komplexa riskstrukturer. Denna avhandling behandlar två specifika typer av risk; marknadsrisk och kreditrisk. Det första kapitlet i avhandlingen undersöker marknadsrisker på den Nordiska elmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Perception of Value of Money in Unfamiliar Currencies

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Amelie Gamble; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Money attitudes; Currency attitudes; Value of money; Price evaluation; Consumer choise;

  Sammanfattning : The real value of money as well as the perceived value of money is subject to changes. Inflation and deflation are examples of changes in real value. It has been shown that these changes do not always correspond to changes in subjective value. LÄS MER

 5. 5. Bruten brygga : Gunnar Myrdal och Sveriges ekonomiska efterkrigspolitik 1943-1947

  Detta är en avhandling från Stockholm : Santérus

  Författare :Örjan Appelqvist; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish social democracy; postwar planning; financial policy; international reconstruction credits; currency policy; Sweden’s National Bank; trade policy; GATT; Sweden’s trade; Anglo-Swedish relations; Swedish- American relations; Swedish-Polish relations; Swedish-Russian trade agreement; monetary policy; industrial policy; keynesianism; international politics; Gunnar Myrdal; Ernst Wigforss; Dag Hammarskjöld.; Gunnar Myrdal; Sveriges ekonomiska efterkrigspolitik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The political project of Gunnar Myrdal in Sweden’s post-war planning is characterised and its application in different areas of economic policy in the first post-war years is analysed. His participation in the government, ending in 1947 at the time of a currency crisis, is generally regarded as a failure. LÄS MER