Sökning: "Miljövetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 2126 avhandlingar innehållade ordet Miljövetenskap.

 1. 1. Estrogen receptor and multixenobiotic resistance genes in freshwater fish and snails: identification and expression analysis after pharmaceutical exposure

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Center for Environmental and Climate Research

  Författare :Cecilia Hultin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; EE2; NSAID; estrogen receptor; oestrogen receptor; multixenobiotic resistance; fish; gastropods;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Många känner idag till att det är viktigt att gamla läkemedel lämnas in till apoteken för att de inte ska hamna i naturen. Det som man oftast inte känner till är att även de läkemedel som vi konsumerar riskerar att tillslut hamna i naturen. LÄS MER

 2. 2. Pollinators and Insect Pollination in Changing Agricultural Landscapes

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate Research

  Författare :Lina Herbertsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-10]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pollinators; pollination; agri-environment schemes; beekeeping; oilseed rape; sown flower strips; agri-environment measures;

  Sammanfattning : Svensk sammanfattningKraftiga förluster av pollinerare är oroande och det har talats om risken för att en pollineringskris ska uppstå, med konsekvenser för både människor och miljö. De flesta blommande växter och tre av fyra odlade grödor är nämligen insektspollinerade (Box 1). LÄS MER

 3. 3. Climate Science for Policy? The knowledge politics of the IPCC after Copenhagen

  Detta är en avhandling från Media-Tryck, Lund University, Sweden

  Författare :Jasmine Livingston; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-11]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; climate change; science; politics; IPCC; knowledge; performance;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna kommer att påverka ekosystem och samhällen över hela världen. Det är ett problem som kräver drastiska och omedelbara förändringar av vårt sätt att leva och av våra samhällsstrukturer, och därmed politiskt engagemang av aldrig tidigare skådat slag. LÄS MER

 4. 4. Small biotopes: Landscape and management effects on pollinators

  Detta är en avhandling från Centre for Environmental and Climate Research (CEC) and Department of Biology, Faculty of Science, Lund University

  Författare :Annika Söderman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Agri-environmnetal scheme; management; agriculture; landscape complexity; heterogeneity; landscape scale; mall biotopes; field boundaries; pollinating insects; pollination; bumblebees; solitary bees; hoverflies;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vårt behov av att öka matproduktionen för en växande global befolkning, har sedan mitten av nittonhundratalet drivit jordbrukets utveckling. Det traditionella, småskaliga jordbrukslandskapet med sitt lapptäcke av betesmarker, ängar och åkrar, har över tid ersatts av ett mer produktionsinriktat landskap. LÄS MER

 5. 5. Dynamic modelling of the forest ecosystem: Incorporation of the phosphorus cycle

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Center for Environmental and Climate Research

  Författare :Lin Yu; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Dynamic modeling; forest ecosystem; phosphorus cycle;

  Sammanfattning : Skogsekosystemet är ett av de viktigaste ekosystemen på jorden. Skogen förser oss med mycket som vi har nytta av, vilket numera ofta kallas ekosystemtjänster. LÄS MER