Sökning: "Policy integration"

Visar resultat 1 - 5 av 243 avhandlingar innehållade orden Policy integration.

 1. 1. Mainstreaming av integration Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ragnar Andersson; Tora Friberg; Maritta Soininen; Gissur Erlingsson; Carl-Ulrik Schierup; Per Strömblad; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; mainstreaming; cross-sectoral; network governance; partnerships; policy analysis; implementation; translation; regional development policy; Integrationspolitik; mainstreaming; nätverksstyrning; tvärsektoriell styrning; policy analys; implementering; översättning; regional utveckling; partnerskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. LÄS MER

 2. 2. Policy Integration for Sustainable Transport Development Case Studies of Two Swedish Regions

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linnea Eriksson; Jenny Palm; Lisa Hansson; Dick Magnusson; Magdalena Fallde; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Policy integration; sustainable transport; region; policy; planning; public administration; institutional logics; organizational identity; boundary object; Sweden; Policy integration; samverkan; hållbara transporter; regional nivå; policy; planering; offentlig förvaltning; institutionella logiker; organisationsidentiteter; gränsobjekt;

  Sammanfattning : It has been argued that for the management of complex issues such as sustainability, which transcend traditional policy sectors and require coordination between several different interests and actors, policymaking depends upon collaboration and integration processes between different sectors and tiers of government. The overall aim of this thesis is therefore to study how and why (or why not) policy integration processes are being developed in regional policymaking and what this means for the achievement of sustainable transport. LÄS MER

 3. 3. Environmental policy integration in bioenergy policy learning across sectors and levels?

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Political Science, Umeå University

  Författare :Charlotta Söderberg; Katarina Eckerberg; Andrea Lenschow; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental policy integration; sustainability; multi-level EPI; multisector EPI; learning; frames; bioenergy; energy; agriculture; EU; Sweden; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : A central principle within UN and EU policy is environmental policyintegration (EPI), aiming at integrating environmental aspirations, targetsand requirements into sector policy in order to promote sustainabledevelopment. The focus of this study is EPI in bioenergy policy. LÄS MER

 4. 4. Environmental policy integration in bioenergy policy learning across sectors and levels?

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Charlotta Söderberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A central principle within UN and EU policy is environmental policyintegration (EPI), aiming at integrating environmental aspirations, targetsand requirements into sector policy in order to promote sustainabledevelopment. The focus of this study is EPI in bioenergy policy. LÄS MER

 5. 5. A European foreign policy? : role conceptions and the politics of identity in Britain, France and Germany

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisbeth Aggestam; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Britain; CFSP; constructivism; European order; European union EU ; foreign policy; France; Germany; identity; integration; role theory; security; state; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER