Sökning: "regional nivå"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade orden regional nivå.

 1. 1. De motsträviga kommunerna : En studie av mellankommunal samverkan på regional nivå

  Författare :Freddy Kjellström; Annika Fredén; Mikael Granberg; Gissur Erlingsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Municipalities; Inter-Municipal Cooperation; Regions; Institutions; Rational Choice; Institutionalism; Kommuner; Mellankommunal samverkan; Regioner; Institutioner; Rationella val; Institutionell teori; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The achievement of more cost-effective welfare production and the improvement of investment coordination at the regional level are prominent topics in public debate in Sweden concerning the promotion of Inter-Municipal Cooperation. In 2002, legislation (SFS 2002:34) made it possible to establish an extended ‘Inter-Municipal Cooperation’ through a self-governing regional body (RSO) for the purpose of creating more space for municipalities to act on the regional level. LÄS MER

 2. 2. Pratnerskap - Ett sätt att organisera regional tillväxt : Perspektiv på regional utveckling som fenomen och en analys av ett tillväxtprogram

  Författare :Johan Grinbergs; Anders Lundström; Erik Lindhult; Lennart Svensson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utvecklingspartnerskap; partnerskap; regional utveckling; entreprenörskap; tillväxt; organisering; prat; handling; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : During the first decade of the 21st century, there has been a shift in the view of what role regions should play in the creation of growth. From being governed from a national level more and more of the responsibility of creating growth is being transferred to a regional level. LÄS MER

 3. 3. Mainstreaming av integration : Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007

  Författare :Ragnar Andersson; Tora Friberg; Maritta Soininen; Gissur Erlingsson; Carl-Ulrik Schierup; Per Strömblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; mainstreaming; cross-sectoral; network governance; partnerships; policy analysis; implementation; translation; regional development policy; Integrationspolitik; mainstreaming; nätverksstyrning; tvärsektoriell styrning; policy analys; implementering; översättning; regional utveckling; partnerskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. LÄS MER

 4. 4. District Heating in a Liberalized Energy Market: A New Order? : Planning and Development in the Stockholm Region, 1978-2012

  Författare :Dick Magnusson; Jenny Palm; Christer Persson; Dag Henning; Arne Kaijser; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :District heating; energy; Stockholm region; municipal planning; regional planning; large technical systems; splintering urbanism; planning doctrines; Fjärrvärme; energi; Stockholmsregionen; kommunal planering; regional planering; Large Technical Systems; Splintering Urbanism; Planeringsdoktriner;

  Sammanfattning : This dissertation analyses how district heating systems in the Stockholm region have evolved and developed during the period 1978-2012. The thesis comprises four papers analyzing how district heating has been handled in municipal and regional planning. LÄS MER

 5. 5. Policy Integration for Sustainable Transport Development : Case Studies of Two Swedish Regions

  Författare :Linnea Eriksson; Jenny Palm; Lisa Hansson; Dick Magnusson; Magdalena Fallde; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Policy integration; sustainable transport; region; policy; planning; public administration; institutional logics; organizational identity; boundary object; Sweden; Policy integration; samverkan; hållbara transporter; regional nivå; policy; planering; offentlig förvaltning; institutionella logiker; organisationsidentiteter; gränsobjekt;

  Sammanfattning : It has been argued that for the management of complex issues such as sustainability, which transcend traditional policy sectors and require coordination between several different interests and actors, policymaking depends upon collaboration and integration processes between different sectors and tiers of government. The overall aim of this thesis is therefore to study how and why (or why not) policy integration processes are being developed in regional policymaking and what this means for the achievement of sustainable transport. LÄS MER