Sökning: "Deviance"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade ordet Deviance.

 1. 1. Socially Integrated Drug Users Between Deviance and Normality

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD)

  Författare :Sharon Rødner Sznitman; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socially integrated drug users; Sweden; Switzerland; drug normalization; mixed methods; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to improve our knowledge of substance users in the normal population. The main concern is with how the meaning of drug use is constructed. To answer this, the thesis draws on different theoretical principles and mixed methods design.The thesis is made up of four sub-studies, with interconnected foci. LÄS MER

 2. 2. Den avvikande anställda : En studie av den disciplinära processens misslyckande

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Kristina S. Beime; Örebro universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deviance; employment; labor contract; wage labor; discipline; normalization; ostracism; Foucault;

  Sammanfattning : This thesis is devoted to the darker side of organizational control. How individuals, viewed by their superiors as dysfunctional or deviant, are dealt with once the everyday disciplinary standard operating procedures and social mechanisms are consider to fall short. LÄS MER

 3. 3. Paria : Brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Gustaf Marcus; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; August Strindberg; Ola Hansson; Gustaf af Geijerstam; the criminal; crime in literature; abnormality; deviance; normalization; genius; decadence; fin-de-siecle; governmentality; surveillance; photography in literature; thick description; Michel Foucault; August Strindberg; Ola Hansson; Gustaf af Geijerstam; brott i litteraturen; brottslingar; abnormitet; awikelse; normalisering; geniet; dekadens; fin-de-siecle; governmentalitet; övervakning; fotografi i litteraturen; tät beskrivning; Michel Foucault;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om gestaltningar av brottslingar och den större kulturella frågan om normaliseringen av människan sedd genom tre svenska författarskap från sekelskiftet 1900: August Strindberg, Ola Hansson och Gustaf af Geijerstam. Frågan om brottslingens identitet blev aktuell vid den här tiden. LÄS MER

 4. 4. Kategoriseringar av barn i förskoleåldern - Styrning & administrativa processer

  Detta är en avhandling från Holmbergs

  Författare :Kristian Lutz; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assesment; development evaluation; deviance; discourse analysis; governmentality; inclusion; normality; preschool; preschool children; special needs;

  Sammanfattning : The present thesis investigates, analyses and critically discusses the manner in which children with special needs are categorised in the Swedish preschool. The emergence of the category and its construction depends on a number of “truths” concerning children, related to historical and cultural processes in society. LÄS MER

 5. 5. Kategoriseringar av barn i förskoleåldern - styrning och administrativa processer

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Kristian Lutz; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; assessment; development evaluation; deviance; discourse analysis; governmentality; inclusion; normality; preschool; preschool children; special needs;

  Sammanfattning : The present thesis investigates, analyses and critically discusses the manner in which children with special needs are categorised in the Swedish preschool. The emergence of the category and its construction depends on a number of "truths" concerning children, related to historical and cultural processes in society. LÄS MER