Sökning: "Arne Melberg"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Arne Melberg.

 1. 1. På väg från realismen : en studie i Lars Ahlins författarskap, dess sociala och litterära förutsättningar

  Författare :Arne Melberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ahlin; Lars; 1915-1997;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tidens tröskel : Uppbrott och nostalgi i skandinavisk litteratur kring sekelskiftet 1900

  Författare :Anna Jörngården; Anders Olsson; Anna Williams; Arne Melberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Keywords: fin de siècle; nostalgia; modernity; modernism; memory; time and space in literature; gender; travel; exile; identity and psychology; emotions; Ola Hansson; August Strindberg; Knut Hamsun; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This study illuminates Scandinavian literature’s engagement with the fin de siècle as a momentous temporal threshold, when the widespread feeling of being poised on the brink of a distinctly modern age while at the same time witnessing the demise of the old world produced excitement as well as anxiety, a sense of loss and nostalgia. The dissertation explores how three male authors of the Scandinavian canon – Ola Hansson, August Strindberg and Knut Hamsun – depict the ambivalent experience of being torn between nostalgia and a heady sense of departure. LÄS MER

 3. 3. Minnesrörelser

  Författare :Helga Krook; Ingrid Elam; Gunnar D Hansson; Arne Melberg; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; litterär gestaltning; konstnärlig forskning; berättande; minne; arkiv; dokument; författaren; läsaren; översättning; museum; nazistisk eutanasi ; flod; dotter; biografi; Kreativt skrivande; Creative writing; Literary composition; artistic research; narration; memory; authorship; readership; document; archive; translation; Nazi euthanasia; family album; daughter; river; biography;

  Sammanfattning : The starting point of the doctoral project Minnesrörelser (Movements of Memory) is a documentary material, based on interviews, archival documents, letters, diaries and more, from Germany and Sweden from the 1930's to present time, focusing on childhood, upbringing, eugenics, bilingualism. The family as a place for historical writing, family stories inevitably connected with political history, and how they can be passed on or kept secret makes up the main subject matter, where questions of memory and postmemory, heritage and transgenerational consequences of terror, war and guilt, as well as the role of silence, speaking and translation, are investigated. LÄS MER

 4. 4. Paria : Brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap

  Författare :Gustaf Marcus; Martin Kylhammar; Bengt Erik Eriksson; Sylvain Briens; Arne Melberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; August Strindberg; Ola Hansson; Gustaf af Geijerstam; the criminal; crime in literature; abnormality; deviance; normalization; genius; decadence; fin-de-siecle; governmentality; surveillance; photography in literature; thick description; Michel Foucault; August Strindberg; Ola Hansson; Gustaf af Geijerstam; brott i litteraturen; brottslingar; abnormitet; awikelse; normalisering; geniet; dekadens; fin-de-siecle; governmentalitet; övervakning; fotografi i litteraturen; tät beskrivning; Michel Foucault;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om gestaltningar av brottslingar och den större kulturella frågan om normaliseringen av människan sedd genom tre svenska författarskap från sekelskiftet 1900: August Strindberg, Ola Hansson och Gustaf af Geijerstam. Frågan om brottslingens identitet blev aktuell vid den här tiden. LÄS MER