Sökning: "genius"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet genius.

 1. 1. Det sanna snillet Genus och geni hos Thomas Thorild

  Detta är en avhandling från Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag

  Författare :Kristina Nordström; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; genius; gender; masculinity; femininity; intersectionality; age; social status; ethnicity; conceptual history; eighteenth century; Sweden; Thomas Thorild; snille; geni; genus; manlighet; kvinnlighet; intersektionalitet; ålder; social tillhörighet; etnicitet; begreppshistoria; 1700-talet; Sverige; Thomas Thorild; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : In the eighteenth century, the word genius acquired a new meaning – that of extraordinary endowment – and started to be used to denote a particular type of superior human being. Author and philosopher Thomas Thorild (1759–1808) introduced this new concept in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Paria : Brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Gustaf Marcus; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; August Strindberg; Ola Hansson; Gustaf af Geijerstam; the criminal; crime in literature; abnormality; deviance; normalization; genius; decadence; fin-de-siecle; governmentality; surveillance; photography in literature; thick description; Michel Foucault; August Strindberg; Ola Hansson; Gustaf af Geijerstam; brott i litteraturen; brottslingar; abnormitet; awikelse; normalisering; geniet; dekadens; fin-de-siecle; governmentalitet; övervakning; fotografi i litteraturen; tät beskrivning; Michel Foucault;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om gestaltningar av brottslingar och den större kulturella frågan om normaliseringen av människan sedd genom tre svenska författarskap från sekelskiftet 1900: August Strindberg, Ola Hansson och Gustaf af Geijerstam. Frågan om brottslingens identitet blev aktuell vid den här tiden. LÄS MER

 3. 3. Fantasiens morgonrodnad : En studie i Clas Livijns romaner

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Ljubica Miočević; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Clas Livijn; Lorenzo Hammarsköld; Swedish Romanticism; history of the novel; 19th century; intertextuality; semiotics; manuscripts; imagination; self-reflection; collaborative writing; genius; metaphor; metamorphosis; Romantic irony; satire; parody; Clas Livijn; Lorenzo Hammarsköld; svensk romantik; svenska romaner; romanhistoria; 1800-talet; intertextualitet; semiotik; handskrifter; fantasi; självreflexion; samskrivande; geni; metafor; metamorfos; romantisk ironi; satir; parodi; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates four novels of the Swedish Romantic author Clas Livijn (1781–1844). Livijns’s self-reflective prose is dense with allusions to contemporary literary works and political events, delivered in a style that abounds with metaphors and allegories, and characterized by satire, parody, and irony. LÄS MER

 4. 4. Det ulmer under overflaten. : Agathe Backer Grøndahl (1847-1907). Genus, sjanger og norskhet

  Detta är en avhandling från Göteborgs : Göteborgs universitet

  Författare :Camilla Hambro; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology; musikvetenskap; Agathe Backer Grøndahl. Music; gender and genius; femininity; mu¬sic histori¬cal knowledge and canonisation; gender and genre; gender and Nor¬we¬gian sound ; mu¬si¬cal analysis and performativity; Andante quasi allegretto ; Til mit Hjertes Dron¬ning ; Huldreslaat ; Nytaarsgry ; Mot Kveld .; music historical knowledge and canonisation; gender and Norwegian sound ; musical analysis and performativity; Til mit Hjertes Dronning ;

  Sammanfattning : My dissertation is a problem oriented one. The composer pianist Agathe Bac­ker Grøn­dahl (1847–1907) has always been a self-evident figure in chapters of Nor­we­gian music history books that cover music, musicians and composers in "Grieg’s shadow". LÄS MER

 5. 5. Geniet och vägvisaren : om den isländska skådespelerskan Stefanía Guðmundsdóttir (1876-1926) och författaren och regissören Einar H. Kvaran (1859-1938) = [The genius and its guide] : [on the Icelandic actress Stefanía Guðmundsdóttir (1876-1926) and the writer and director Einar H. Kvaran (1859-1938)]

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stift. för utgivning av teatervetenskapliga studier

  Författare :Jón Viðar Jónsson; Stockholms universitet.; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Einar Hjörleifsson Kvaran; Stefanía Guðmundsdóttir; Teater-- historia -- Island -- 1900-talet; Skådespelarkonst-- historia -- Island -- 1900-talet;

  Sammanfattning : The principal aim of this dissertation is to investigate the artistic career of lceland’s leading actress during the first half of this century, Mrs. Stefania Gudmundsdottir. Mrs. LÄS MER