Sökning: "Linda Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden Linda Johansson.

 1. 1. Acoustic Manipulation of Particles and Fluids in Microfluidic Systems

  Författare :Linda Johansson; Stefan Johansson; Martin Wiklund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Acoustics; Akustik; Teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik; Engineering Science with specialization in Microsystems Technology;

  Sammanfattning : The downscaling and integration of biomedical analyses onto a single chip offers several advantages in speed, cost, parallelism and de-centralization. Acoustic radiation forces are attractive to use in these applications since they are strong, long-range and gentle. LÄS MER

 2. 2. Delirium hos äldre patienter som vårdas på sjukhus : identifiering av symtom, tecken och riskfaktorer samt journalförda vårdåtgärder

  Författare :Yvonne A. Johansson; Elisabeth Kenne Sarenmalm; Ingrid Bergh; Iréne Ericsson; Catharina Gillsjö; Linda Johansson; Eva Brink; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bedömningsinstrument; delirium; demens; kognitiv funktionsnedsättning; patientsäkerhet; personcentrerad vård; riskfaktorer; skörhet; symtom; tecken; välbefinnande;

  Sammanfattning : I samband med sjukhusvård kan äldre patienter riskera försämrad hälsa, inklusive delirium. Delirium, som är vanligt hos äldre patienter på sjukhus, är ett akut och allvarligt tillstånd med svåra konsekvenser för såväl patienten som för närstående, vårdpersonal och hälso- och sjukvård. LÄS MER

 3. 3. Creation of printed dynamic images

  Författare :Linda Johansson; Björn Kruse; Reiner Lenz; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Bildbehandling;

  Sammanfattning : In today's competitive marketplace, the advertisers require an increased visual impact to attract more attention. Creating unique packaging and novel advertisment concepts by adding updateable graphic images to the paper surface might be one way to draw more attention to the printed product, and at the same time include more information in the same printed area. LÄS MER

 4. 4. Foodwork and meals in everyday life among persons with dementia and their partners

  Författare :Linda Johansson; Lennart Christensson; Birgitta Sidenvall; Anita Björklund; Anna-Karin Edberg; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; aged; dementia; food; home nursing; independent living; malnutrition; meals;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore and describe foodwork and meals for older persons with dementia and their partners in ordinary homes.Descriptive and explorative designs were used in the four papers this thesis is based on. LÄS MER

 5. 5. Host responses and bacterial virulence factors in Neisseria infections

  Författare :Linda Johansson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :Neisseria; CD46; LPS; antimicrobial peptide.;

  Sammanfattning : Neisseria meningitidis and Neisseria gonorrhoeae are human specific pathogens. N. meningitidis is a major cause of meningitis and sepsis, whilst N. gonorrhoeae causes many millions of cases of gonorrhea in the world every year. LÄS MER