Sökning: "monokultur"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet monokultur.

 1. 1. Ett monokulturellt erbjudande. : Om svenska som andraspråk i grundskolans läro- och kursplaner

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för pedagogik

  Författare :Ann-Christin Torpsten; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Läroplaner; kursplaner; deltagande; monokultur; multikultur; kompensera; komplettera; likformig; olikformig; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Hälso- och beteendevetenskap; Health and Behavioural Sciences;

  Sammanfattning : Övergripande syfte med denna licentiatavhandling var att synliggöra vad grundskolans ämne svenska som andraspråk erbjuder andraspråkselever i termer av lärande. Studien analyserar vilka utbildningsideal formulerade i läroplaner och konkretiserade i kursplaner ämnet svenska som andraspråk kan sägas omfattas av. LÄS MER

 2. 2. Nutrient imbalance in Norway spruce

  Detta är en avhandling från Plant Ecology, Ecology Building, SE-223 62 Lund

  Författare :Gunnar Thelin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Silviculture; Växtekologi; Plant ecology; nitrogen saturation; base saturation; pH; multiple limitation; deficiency; copper; boron; potassium; pollution; sustainability; conifers; forestry; forestry technology; Skogsvetenskap; skogsbruk; skogsteknik; Soil Science; agricultural hydrology; Lantbrukshydrologi; marklära;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studierna som presenteras i min avhandling visar att granmonokultur inte är uthålligt skogsbruk i en miljö med högt nedfall av kväve och svavel, som i södra Sverige. Markens näringskapital minskar p g a onaturligt hög tillväxt, orsakad av den höga kvävetillgången, och utlakning p g a markförsurning. LÄS MER

 3. 3. Ambiguous Hopes : An Ethnographic Study of Agricultural Modernisation in a Rwandan village

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Anna Berglund; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rwanda; poverty; cooperatives; subsistence agriculture; policy implementation;

  Sammanfattning : Rwanda har sedan 2006 aktivt arbetat för att modernisera jordbrukssektorn med syftet att ersätta småskaliga självförsörjande jordbruk med moderna, marknadsorienterade. I denna process har småskaliga jordbrukare tvingats att överge sina traditionella grödor och jordbruksmetoder för att anpassa sig till odling i monokultur utvalt av staten på sammanslagna jordlotter. LÄS MER

 4. 4. Ground beetle dynamics in intensively managed agricultural landscapes

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Erkki Palmu; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Carabidae; species richness; species diversity; functional traits; body size; emergence; dispersal; stable isotopes; deuterium; oxygen; crop diversification; landscape heterogeneity; agricultural management;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling har jag studerat jordlöparnas (Carabidae) dynamik i de intensivt brukade landskapen som återfinns i Skånes slättbygd. Jordlöpare är en artrik familj av rovlevande skalbaggar som är vanligt förekommande i jordbruksmark. LÄS MER