Sökning: "Carl Jonas Love Almqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Carl Jonas Love Almqvist.

 1. 1. Stilstudier i Carl Jonas Love Almqvists exilförfattarskap

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Per Mårtenson; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish literature; Almqvist; stylistics; text interpretation; literacy; poetics; metre; rhythm; rhyme; philology; language-norm discussion; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk;

  Sammanfattning : This dissertation is a study on the works of the Swedish author Carl Jonas Love Almqvist during the final years of his exile in America. Focusing on the monumental 1438-page unpublished manuscript 'About Swedish Rhymes', the study first presents the textual material and then discusses the text from different formal and content-based aspects essential to an understanding of Almqvist's works in exile. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en ny man : C.J.L. Almqvist och MannaSamfund 1816-1824

  Detta är en avhandling från Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

  Författare :Jakob Staberg; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Almqvist; Carl Jonas Love; 1793-1866; MannaSamfund;

  Sammanfattning : Diss., Stockholm : Univ., Inst. för litteraturvetenskap och idéhistoria. LÄS MER

 3. 3. En svensk harlekinad : Narren som litterärt motiv hos Carl Jonas Love Almqvist, Hjalmar Bergman och Lars Forssell

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Åsa Mälhammar; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; fool; jester; clown; Pierrot; Harlequin; puppet theatre; marionette; commedia dell’arte; literary motif; mask; theatrical; literary form of expression; Swedish poetry; Swedish novel; Hjalmar Bergman; C.J.L. Almqvist; Lars Forssell; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History of Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of the thesis emerges out of curiosity as to how something which is essentially theatrical is transferred to a literary form of expression. Against this background the fool has been chosen as a potentially theatrical figure. LÄS MER

 4. 4. Osannolika händelser och den svenska realistiska romanen : Ett estetiskt och existentiellt bekymmer

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :KENNETH LINDEGREN; Lund University.; Lunds universitet.; [2016-10-21]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish fiction; causality; tellability; coincidence; chance; improbability; fiction-technique; realism; 20th century; 19th century; Carl Jonas Love Almqvist; Fredrika Bremer; Victoria Benedictsson; Hjalmar Söderberg; Willy Kyrklund; Per Gunnar Evander; Svensk fiktion; kausalitet; berättarbarhet; sammanträffande; slump; osannolikhet; berättarteknik; realism; 1900-talet; 1800-talet; Carl Johan Love Almqvist; Fredrika Bremer; Victoria Benedictsson; Hjalmar Söderberg; Willy Kyrklund; Per Gunnar Evander;

  Sammanfattning : This thesis deals with improbable events in the realistic novel. The overarchingidea is that realism is distinguished by dealing with improbable events on thebasis of a double perspective: both as an existential and as an aesthetic problem. LÄS MER

 5. 5. Äventyrets tid den sociala äventyrsromanen i Sverige 1841-1859

  Detta är en avhandling från Umeå : : Umeå universitet

  Författare :Anders Öhman; Umeå universitet.; [1990]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; social-adventure novel; popular literature; romance; history of the novel; the study of plot; Mikhail Bakhtin; Carl Fredrik Ridderstad; Viktor Rydberg; Carl Jonas Love Almqvist;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is the social-adventure novel which was popular in the 1840s and early 1850s in Sweden. In contrast to literary critics who have tended to regard the thrilling plot of the genre as merely a way of creating effects, I try to analyze the plot as a bearer of both meaning and ideology. LÄS MER