Sökning: "pedagogik omvårdnad fenomenografi sjuksköterskor"

Hittade 1 avhandling innehållade orden pedagogik omvårdnad fenomenografi sjuksköterskor.

  1. 1. God omvårdnad. En beskrivning av intentioner och uppfattningar

    Detta är en avhandling från Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen

    Författare :Maud Söderlund; [1993]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik omvårdnad fenomenografi sjuksköterskor; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

    Sammanfattning : I den svenska lagstiftningen (Hälso- och sjukvårdslagen, 1983, 1985) som reglerar hälso- och sjukvårdens verksamhet framhålls humanistiska värderingar. Den vårdideologi som gäller i Sverige är att kunna vårda utifrån en helhetssyn. LÄS MER