Sökning: "pedagogik omvårdnad fenomenografi sjuksköterskor"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden pedagogik omvårdnad fenomenografi sjuksköterskor.

 1. 1. Uppfattningar av god omvårdnad : - en fenomenografisk studie

  Detta är en avhandling från Åbo Akademi, Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maud Söderlund; Högskolan i Gävle.; [1993]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; vård; omvårdnad; fenomenografi; uppfattningar; sjuksköterskor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : I den svenska lagstiftningen (Hälso- och sjukvårdslagen, 1983, 1985) som reglerar hälso- och sjukvårdens verksamhet framhålls humanistiska värderingar. Den vårdideologi som gäller i Sverige är att kunna vårda utifrån en helhetssyn. Sjuksköterskorna som ansvariga för omvårdnad, dvs. LÄS MER

 2. 2. God omvårdnad. En beskrivning av intentioner och uppfattningar

  Detta är en avhandling från Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen

  Författare :Maud Söderlund; Högskolan i Gävle.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik omvårdnad fenomenografi sjuksköterskor; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : I den svenska lagstiftningen (Hälso- och sjukvårdslagen, 1983, 1985) som reglerar hälso- och sjukvårdens verksamhet framhålls humanistiska värderingar. Den vårdideologi som gäller i Sverige är att kunna vårda utifrån en helhetssyn. LÄS MER