Sökning: "kursplaner"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade ordet kursplaner.

 1. 1. Ett monokulturellt erbjudande. : Om svenska som andraspråk i grundskolans läro- och kursplaner

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för pedagogik

  Författare :Ann-Christin Torpsten; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Läroplaner; kursplaner; deltagande; monokultur; multikultur; kompensera; komplettera; likformig; olikformig; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Hälso- och beteendevetenskap; Health and Behavioural Sciences;

  Sammanfattning : Övergripande syfte med denna licentiatavhandling var att synliggöra vad grundskolans ämne svenska som andraspråk erbjuder andraspråkselever i termer av lärande. Studien analyserar vilka utbildningsideal formulerade i läroplaner och konkretiserade i kursplaner ämnet svenska som andraspråk kan sägas omfattas av. LÄS MER

 2. 2. Från utbildningsplanering till kursplaner : den isländska grundskolereformen 1974

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gunnar Finnbogason; Uppsala universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Talet om tekniska system förväntningar, traditioner och skolverkligheter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Claes Klasander; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological systems; education; school; subject content; text books; teachers; curriculum; technology; companion meanings; Tekniska system; undervisning; grundskola; teknikämnet; kursplaner; läromedel; lärare; ämnesinnehåll; teknik; följemeningar;

  Sammanfattning : I samhället uppmärksammas tekniken för sin ökande komplexitet och systemiska karaktär. l vilken mån avspeglar sig detta i skolans teknikämne? Denna avhandling berör undervisning om tekniska system i ett skolperspektiv, med det huvudsakliga syftet att undersöka hur undervisning om tekniska system tas upp till behandling i skolan. LÄS MER

 4. 4. Den säkra zonen Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913-1962

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

  Författare :David Sjögren; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; History; historia; Education; Education policy; School; Sámi; Vagrants; Gypsies; Ethnicity; Reform pedagogy; Minority children; Ambulatory School; utbildning; utbildningspolitik; minoriteter; samer; zigenare; tattare; romer; nomadskola; ambulerande skola; reformpedagogik; pedagogikhistoria; 1913-1962; grundskola; enhetsskola; särskiljande utbildning; läroplaner; kursplaner;

  Sammanfattning : The thesis studies how and why ethnicity was used as a ground for separation in order to establish education that was segregated from the normal teaching in elementary schools. The thesis focuses on the educational policy targeted at Gypsies, vagrants and nomadic reindeer-herding Sámi. LÄS MER

 5. 5. Svenskämnets estetiska dimensioner - i klassrum, kursplaner och lärares uppfattningar

  Detta är en avhandling från Göteborg : INEKO AB

  Författare :Katharina Dahlbäck; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Subject Swedish; music; aesthetic; literacy; curriculum; action research; multimodality; participation; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : This thesis explores aesthetic dimensions in the school subject Swedish in classroom, curricula and teachers’ perceptions. In focus is the question about young pupils’ (7 – 9 years old) possibilities to use different modalities in order to express themselves, communicate and learn. LÄS MER