Sökning: "den antika romanen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden den antika romanen.

  1. 1. Her Story in Partonopeu de Blois Rereading Byzantine Relations

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Ellen Söderblom Saarela; Carin Franzén; ingela Nilsson; Anna Watz; Megan Moore; [2019]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Partonopeu de Blois; Hysmine and Hysminias; Alexiad; courtly lyric; romance; vernacular; Byzantine novel; Komnenian literature; ancient novel; Apuleius; Longus; Achilles Tatius; feminine subjectivity; literary subjectivity; subjectivity; twelfth century; Partonopeu de Blois; Hysmine and Hysminias; Alexiad; hövisk litteratur; medeltidsromanen; den antika romanen; elvahundratalet; fornfranska; Bysans; grekisk tradition; Apulejus; Achilles Tatius; Longus; Anna Komnena; kvinnlig subjektivitet; litterär subjektivitet; subjektivitet;

    Sammanfattning : This thesis investigates the twelfth-century Old French anonymous romance Partonopeu de Blois in relation to the Greek novel tradition and the Byzantine world. The study focuses on the erotic narrative in the romance and articulations of feminine subjectivity. LÄS MER