Sökning: "Per-Olof Brehmer"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Per-Olof Brehmer.

 1. 1. Facilitation of Industrial Symbiosis Development in a Swedish Region

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Saeid Hatefipour; Mats Eklund; Per-Olof Brehmer; Muart Mirata; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Today, sustainability of industrial regions and industrial networks is a challenge for business developers, policy makers, regional planners, local and governmental authorities and academic researchers. Because growing cities and industrial regions worldwide are intertwined with social, environmental, and economic advantages/disadvantages and challenges, in recent decades the ambition of industrial development and economic growth without environmental destruction has become a worldwide topic. LÄS MER

 2. 2. Synergi? : – En studie av några industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet

  Författare :Johan Holtström; Helén Anderson; Per-Olof Brehmer; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Synergi? En studie av några industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johan Holtström; Helén Anderson; Per-Olof Brehmer; Sören Kock; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Synergy; merger; acquisition; integration; business relationship; business network; supplier; customer; Synergi; fusion; förvärv; integration; affärsrelation; affärsnätverk; leverantör; kund; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi;

  Sammanfattning : Synergi är viktigt i samband med fusioner och förvärv. Utgångspunkten är att synergi, i både teori och praktik, används för att skapa olika typer av mervärden. Fusioner och förvärv är frekvent förekommande i företagande och det är många olika aktörer som berörs av sådana förändringar, t.ex. LÄS MER

 4. 4. Exploring the Use of Balanced Scorecards in a Swedish Health Care Organization

  Detta är en avhandling från Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Beata Kollberg; Jens Jörn Dahlgaard; Per-Olof Brehmer; Johnny Lind; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Balanced Scorecard; kvalitetsförbättring; verksamhetsmätningar; implementering; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : Due to an extensive decentralization in the County Council of Östergötland during the 1980s, the demands on follow-up reports have increased on the production units. In order to support the units in following up their organizations, the board of the County Council decided to implement Total Quality Management in the beginning of the 1990s. LÄS MER

 5. 5. Performance Measurement Systems in Swedish Health Care Services

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Beata Kollberg; Jens Jörn Dahlgaard; Per-Olof Brehmer; Evert Gummesson; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Quality management; Health care; Performance measurement; Innovation management; Qualitative research; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället;

  Sammanfattning : In the quality management literature, measurements are attributed great importance in improving products and processes. Systems for performance measurement assessing financial and non-financial measurements were developed in the late 1980s and early 1990s. LÄS MER