Sökning: "stress hos lärare"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden stress hos lärare.

 1. 1. Lärares förtroendearbetstid

  Detta är en avhandling från Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö

  Författare :Per Lindqvist; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogics; Pedagogik; Pedagogy and didactics; teacher thinking; stress; Teachers; grounded theory; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Labour market research; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Arbetsmarknadsforskning; Humanities Social Sciences; Lärare arbete och arbetsmarknad Sverige; Arbetstid; Hours of labor; Lärararbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande området för min studie är lärararbetet. Initialt riktar jag blickarna mot lärare som verkar i den svenska grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Adolescent self-reported health in the Umeå region Associations with behavioral, parental and school factors

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karina Nygren; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adolescence; school survey; self-reported health; somatic complaints; stress; norm compliance; parent-adolescent relations; compulsory school; school managers; research utilization; ungdomar; skolenkät; självrapporterad hälsa; somatiska besvär; stress; normföljsamhet; föräldrarelationer; skola; skolområdeschefer; forskningsanvändning;

  Sammanfattning : This thesis consists of a quantitative and a qualitative study. The quantitative study (articles I-III) aimed to examine how self-reported health in adolescence is associated with behavioral, parental, and school factors. Through a survey directed at all adolescents in grades 7-9, data were collected in 2005 in a region in northern Sweden (n=5060). LÄS MER

 3. 3. Voice use in teaching environments: Speakers' comfort

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Viveka Lyberg Åhlander; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; voice; vocal load; teachers; voice quality; room acoustics; work environment; F0; Sound pressure level; vocal dose; high-speed imaging; voice accumulation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Undervisning ställer stora krav på lärares röster. Rösten behövs som ett pedagogiskt verktyg, i kommunikation med eleverna, i allt ifrån högläsning till instruktioner i idrottshallen. I en studie från 1996 beskrev Fritzell (1996) att lärare är överrepresenterade i väntrummen på röstmottagningarna. LÄS MER