Sökning: "teacher thinking"

Visar resultat 1 - 5 av 66 avhandlingar innehållade orden teacher thinking.

 1. 1. Information and Communication Technology in Teacher Education Thinking and learning in computer‐supported social practice

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Evode Mukama; Sven Andersson; Gunilla Jedeskog; Ingrid Andersson; Roger Säljö; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collaborative learning; critical reflection; ICT; learning conditions; mediating tool; multilingual setting; Rwanda; teacher education; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how new knowledge can be developed in computer-supported social practice. Participants were selected from newly qualified secondary school teachers and student teachers at a higher education institution in Rwanda. LÄS MER

 2. 2. Naturvetenskaplig utbildning för hållbar utveckling? : : en longitudinell studie av hur studenter på grundskollärarprogrammet utvecklar för miljöundervisning relevanta kunskaper i naturkunskap

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Margareta Ekborg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher education; longitudinal stud; scientific conceptions; environmental education; intentional learning; learning projects; interpretation in several contexts; complexity; dilemma; Humanities Social Sciences; student teachers; complex thinking; conceptual understanding;

  Sammanfattning : In this study the concept of sustainable development is discussed and what contribution a science teacher can make. Some scientific concepts relevant for environmental education are defined. To understand the concepts mean to be able to explain phenomena and to be able to use the conceptions as tools when discussing complex environmental issues. LÄS MER

 3. 3. Lärares förtroendearbetstid

  Detta är en avhandling från Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö

  Författare :Per Lindqvist; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; Pedagogics; Pedagogik; Pedagogy and didactics; teacher thinking; stress; Teachers; grounded theory; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Labour market research; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Arbetsmarknadsforskning; Humanities Social Sciences; Lärare arbete och arbetsmarknad Sverige; Arbetstid; Hours of labor; Lärararbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande området för min studie är lärararbetet. Initialt riktar jag blickarna mot lärare som verkar i den svenska grundskolan. LÄS MER

 4. 4. Digital Competence and Ways of Thinking and Practising in Swedish Teacher Education Experiences by teachers with a foreign teaching degree

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and System Sciences, Stockholm University

  Författare :Annika Käck; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital competence; teachers with a foreign teaching degree; teacher education; ways of thinking and practising; transformative learning; informationssamhället; Information Society;

  Sammanfattning : The Swedish government recognises foreign academic education and the professional qualifications of its immigrants by allocating resources to programmes that bridge the gap between immigrants’ education and the specific requirements for work in Sweden. The context of inquiry for this thesis is teachers with a foreign teaching degree, who come from 57 countries or regions and are studying at four Swedish universities. LÄS MER

 5. 5. Högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Solbritt Schyberg; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; university teachers? thinking; undergraduate education; teaching and learning; tacit knowledge; systems theory; student-centeredeness; practical knowledge; personal knowledge; Higher education; pedagogical competence; Pedagogy and didactics; tyst kunskap; systemteori; studentcentrering; praktisk kunskap; personlig kunskap; pedagogisk kompetens; högre utbildning; Grundutbildning; undervisning och lärande; universitetslärares tänkande; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; university teachers’ thinking;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna studie beskrivs och analyseras högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik i högskolans grundutbildning. I anslutning till t.ex. LÄS MER