Sökning: "self-regulated learning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden self-regulated learning.

 1. 1. Technology-enhanced formative assessment in higher education An intervention design of scaffolding student self-regulated learning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Bernard Bahati; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technology-enhanced learning; formative e-assessment; self-regulated learning; blended learning; informationssamhället; Information Society;

  Sammanfattning : As online learning is increasingly adopted in higher education institutions, many instructors are faced with the challenges of devising and implementing effective pedagogical practices that advance student learning. One of the challenges points to the design and development of assessment activities that truly inform the teaching and learning process. LÄS MER

 2. 2. Designing new learning experiences? : exploring corporate e-learners’ self-regulated learning

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademi University Press

  Författare :Annika Wiklund-Engblom; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning experience; digital learning; e-learning; educational design research; corporate e-learning; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : The context of this study is corporate e-learning, with an explicit focus on how digital learning design can facilitate self-regulated learning (SRL). The field of e-learning is growing rapidly. An increasing number of corporations use digital technology and elearning for training their work force and customers. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning och självreglerat lärande vad behöver vi för att få det att hända?

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Charlotta Vingsle; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; formative assessment; assessment for learning; self-regulated learning; teacher knowledge; mathematics education; formativ bedömning; bedömning för lärande; självreglerat lärande; lärares kunskap; matematikdidaktik; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Previous research has shown that substantial learning gains are possible when formative assessment and support for students’ development of self-regulated learning skills are implemented in classroom practice. Such implementation is not straightforward and there is a need for both further understanding of the knowledge and skills teachers require to practice formative assessment, and further insights into how different characteristics of ordinary teaching practices support students’ in becoming proficient self-regulated learners. LÄS MER

 4. 4. Reading achievement: Its relation to home literacy, self-regulation, academic self-concept, and goal orientation in children and adolescents

  Detta är en avhandling från Institutionen för psykologi, Lunds universitet

  Författare :Lena Swalander; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychopedagogy; Pedagogisk psykologi; Psykologi; Psychology; Writing; Computers; Home literacy; Reading attitude; Goal orientation; Reading ability; Academic self-concept; Self-regulated learning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Doktorsavhandling undersöker hur förutsättningar i hemmet, självreglering, akademisk självbild och målorientering påverkar läsförmåga. Att kunna läsa bra är grundläggande för att kunna fungera väl i det moderna samhället där man måste kunna läsa komplicerade texter. LÄS MER

 5. 5. Pedagogiken i tiden Om framväxten av nya undervisningsformer under tidigt 2000-tal – exemplet Kunskapsskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Ylva Ståhle; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; individually organised teaching; self-regulated students; centrally steered teaching; independent schools; company schools; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The study concerns the new educational activities that emerge within the deregulated school system at the beginning of the 21st century. Which ideas guide the work? How is the activity formed? What does one hope to achieve? The aim of the thesis is to explore these educational practices in one of the larges independent schools in Sweden – Kunskapsskolan. LÄS MER