Sökning: "teacher knowledge"

Visar resultat 1 - 5 av 401 avhandlingar innehållade orden teacher knowledge.

 1. 1. Mathematics in the Swedish Upper Secondary School Electricity Program A study of teacher knowledge

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Lena Aretorn; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; teacher knowledge; electricity education; upper secondary school; vocational education; Swedish secondary school; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Mathematical knowledge is often a prerequisite for students at Swedish upper secondary vocational programs to be able to study vocational courses, for example electricity courses in the Electricity Program. Electricity Program students study mathematics in their electricity courses as well as in their mathematics course. LÄS MER

 2. 2. Metod, personlighet och forskning Kontinuitet och förändring i vårdlärarutbildarnas kunskapskultur 1958-1999

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Eva Eliasson; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge culture; conceptions; values; curriculum theory; nursing teacher education; nursing teacher; knowledge; learning; continuity; change; state governance; power relationships; gender coding; classification; framing; thought style; space of experience; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on continuity and change in a local knowledge culture, the nursing teacher education in Stockholm, during the years between 1958 and 1999, with a strong emphasis on conceptions of knowledge and learning. Concepts of analysis come from Basil Bernstein, Ludwik Fleck, Reinhart Koselleck and gender theory. LÄS MER

 3. 3. Vad är religionslärarkunskap? En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :David Carlsson; Högskolan i Gävle.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; religious education; teacher education; knowledge; teacher knowledge; supervision; supervision trialogue; supervision conference; discourse; discourse analysis; observation;

  Sammanfattning : From an overall perspective, the aim of this thesis is to investigate teachers’ knowledge in relation to Swedish teacher education and to the school subject religious education (RE), by exploring constructions of essential knowledge for an RE teacher. Two research questions are in focus: What RE teacher knowledge is discursively constructed in teacher education supervision trialogue and in interviews with student teachers, teacher educators from school and teacher educators from university? How are those discourses constructed in supervision trialogue between student teachers, teacher educators from school and teacher educators from university? The results are based on empirical material consisting of six observations of teacher education supervision trialogues (three-way conferences) in RE and interviews with RE student teachers, RE teacher educators from upper secondary school and RE teacher educators from university, both before and after each trialogue. LÄS MER

 4. 4. Lärare i en ny tid Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university, Department of Creative Studies

  Författare :Niklas Gustafson; Umeå universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan har under de två senaste årtiondena genomgått omfattande reform- och förändringsprocesser. Från en strukturell nivå har dessa drivit fram en ny tid med ett i grunden förändrat uppdrag för skolan och dess lärare. I denna avhandling antas emellertid att lärare som aktörer kan forma förändringar och strukturer. LÄS MER

 5. 5. Teacher to learner and back again : a narrative inquiry into teacher voice in professional learning

  Detta är en avhandling från University of Toronto Press

  Författare :Lena Glaés-Coutts; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; authentic; experienced teachers; knowledge; narrative; Ontario; professional learning; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : My research investigates how four experienced Ontario elementary teachers use their personal and professional knowledge to define what they consider to be personal, purposeful and relevant professional learning, or authentic professional learning (Mockler, 2013; Webster-Wright, 2009). Authentic learning is here understood to represent what the teachers themselves described as their lived experiences of ongoing professional learning, and what they identified as relevant and purposeful for their continued professional, as well as personal learning. LÄS MER