Sökning: "lärares kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade orden lärares kunskap.

 1. 1. Handlingsburen kunskap Lärares uppfattningar om landskapet som lärandemiljö

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Szczepanski; Lars Owe Dahlgren; Arne Nikolajsen Jordet; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Outdoor education; learning environment; knowledge in action; body and movement; physical education; ecology; Utomhuspedagogik; lärande; lärmiljö; handlingsburen kunskap; kropp och rörelse; fysisk aktivitet; ekologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This is a licentiate dissertation consisting of a summarizing section and two free-standing but coherent articles, one of which has previously been published in ascientific journal while the other is accepted for publication. The unifying link is the theme of attempting to establish the kernel of outdoor education, as it isunderstood by teachers active in the field. LÄS MER

 2. 2. Att få syn på avgörande skillnader Lärares kunskap om lärandeobjektet

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Education and Communication

  Författare :Pernilla Mårtensson; Högskolan i Jönköping.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teachers of mathematics; mathematics learning; pedagogical content knowledge; mathematical knowledge for teaching; learning study; variation theory; division; decimal numbers; equation of the straight line;

  Sammanfattning : Lärare som undervisar i matematik förväntas kunna mer avancerad matematik än vad de undervisar om. Men formell matematikkunskap anses inte vara tillräckligt för att lärare ska kunna undervisa så att ämnesinnehållet blir begripligt för eleverna, de behöver även pedagogical content knowledge (PCK). LÄS MER

 3. 3. Högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Solbritt Schyberg; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; university teachers? thinking; undergraduate education; teaching and learning; tacit knowledge; systems theory; student-centeredeness; practical knowledge; personal knowledge; Higher education; pedagogical competence; Pedagogy and didactics; tyst kunskap; systemteori; studentcentrering; praktisk kunskap; personlig kunskap; pedagogisk kompetens; högre utbildning; Grundutbildning; undervisning och lärande; universitetslärares tänkande; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; university teachers’ thinking;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna studie beskrivs och analyseras högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik i högskolans grundutbildning. I anslutning till t.ex. LÄS MER

 4. 4. SAM-tal om bedömning och matematikkunnighet En studie av lärares tankestilar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Sanna Wettergren; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; thought collective; thought style; formative assessment; assessment for learning; mathematical knowing; professional development; tankekollektiv; tankestil; formativ bedömning; matematikkunnighet; kollegialt lärande; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : Inom ramen för svensk grundskola har enskilda lärare varit betrodda med en högre grad av autonomi än lärare i många andra europeiska länder. Exempelvis har lärare givits ett stort ansvar att bedöma och betygssätta elevers kunskaper. LÄS MER

 5. 5. Learning to Teach and Teaching to Learn Primary science student teachers´ complex journey from learners to teachers

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pernilla Nilsson; Högskolan i Halmstad.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; Lärarutbildning; Lärarstudent; Ämnesdidaktisk kunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Experience; reflection; PCK; primary science; student teacher; teacher education; Erfarenhet; lärarstudent; lärarutbildning; naturvetenskap; PCK; reflektion; ämnesdidaktisk kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att bidra till förståelsen av hur lärarstudenter utvecklar ämnesdidaktisk kunskap (PCK) för att undervisa yngre elever i naturvetenskap. Avhandlingen belyser och diskuterar lärarutbildningens komplexitet samt olika aspekter av den resa lärarstudenten upplever under sin väg från lärarstudent till lärare. LÄS MER