Sökning: "bedömning för lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade orden bedömning för lärande.

 1. 1. Bedömning för vilket lärande? En studie av vad bedömning för lärande blir och gör i ämnet idrott och hälsa

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Björn Tolgfors; Örebro universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Assessment for learning AfL ; formative assessment; physical education and health PEH ; governmentality; performativity; the didactic triangle; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the didactic consequences of assessment for learning (AfL) in the subject of physical education and health (PEH) at three upper secondary schools in Sweden. The purpose of the study is to investigate how assessment for learning is realised in PEH and what triadic relations between the teacher, student and subject content are established in the formative assessment practice. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning och självreglerat lärande vad behöver vi för att få det att hända?

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Charlotta Vingsle; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; formative assessment; assessment for learning; self-regulated learning; teacher knowledge; mathematics education; formativ bedömning; bedömning för lärande; självreglerat lärande; lärares kunskap; matematikdidaktik; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Previous research has shown that substantial learning gains are possible when formative assessment and support for students’ development of self-regulated learning skills are implemented in classroom practice. Such implementation is not straightforward and there is a need for both further understanding of the knowledge and skills teachers require to practice formative assessment, and further insights into how different characteristics of ordinary teaching practices support students’ in becoming proficient self-regulated learners. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning en enkel match eller en svår utmaning? Effekter av en kompetensutvecklingssatsning på lärarnas praktik och på elevernas prestationer i matematik

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Erika Boström; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Formative assessment; assessment for learning; mathematics; professional development; teacher practice; teacher growth; student achievement; motivation; expectancy-value theory; secondary school; Formativ bedömning; bedömning för lärande; matematik; kompetensutveckling; elevers prestationer; lärares lärande; motivation; expectancy-value theory; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Research reviews have shown that the use of formative assessment in classroom practice can substantially improve student achievement. However, a strong research base about how to support teachers’ implementation of such formative classroom practice is lacking. LÄS MER

 4. 4. Assidere Necesse Est Necessities and complexities regarding teachers’ assessment practices in technology education

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Eva Hartell; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; technology education; primary education; assessment; classroom assessment; formative assessment; assessment for learning; self-efficacy; e-portfolio; e-assessment; engineering education; STEM; teknikundervisning; teknikdidaktik; formativ bedömning; bedömning; grundskola; klassrumsbedömning; bedömning för lärande; betyg; vurdering; vurdering for laring; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : This thesis focuses on teachers’ assessment practices in primary and lower secondary schools for technology education (Sv. Teknik). It is grounded in my prior experience as a teacher but also addresses the national and international research fields of technology education and assessment. LÄS MER

 5. 5. The Inefficient Loneliness A Descriptive Study about the Complexity of Assessment for Learning in Primary Technology Education

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Eva Hartell; KTH.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology education; assessment; formative assessment; assessment for learning; primary education; teknikundervisning; bedömning; formativ bedömning; bedömning för lärande; individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen; iup; grundskola; vurdering for laring;

  Sammanfattning : This thesis provides findings from a qualitative study that explores the assessment process undertaken by teachers in Swedish primary technology education. The thesis aims to contribute to a deeper understanding of how teachers assess in technology education. LÄS MER