Sökning: "samhÄllsvetenskap socialvetenskap sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden samhÄllsvetenskap socialvetenskap sociologi.

 1. 1. I välfärdens skugga : socialt arbete med barn i Sverige och England

  Författare :Elinor Brunnberg; Björn Gustavsson; Knut Sundell; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; professionell bedömning; barnmisshandel; vinjett; status; England; social work; assessment; child abuse; vignette; status; England; Social work; Socialt arbete; Social sciences; Socialvetenskap; Children; Barn; Family research; Familjeforskning; Research on Europe; Forskning om Europa; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva skillnader och likheter i socialtjänstens och Personal social services arbete med barn i Sverige och England. Vid insamlandet av det empiriska materialet har två lokala områden - Örebro och Leicestershire framförallt fokuserats. LÄS MER

 2. 2. Rättfärdigade prioriteringar : en kvalitativ analys av hur personal i äldreomsorgen hanterar motstridiga verksamhetslogiker

  Författare :Anette Lundin; School of health and welfare Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Eldercare; personnel; logics; accounts; professional identity; qualitative method; Äldreomsorg; personal; logiker; förklarbarhet; professionell identitet; kvalitativ metod; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation aims at contributing to social scientific knowledge about prevailing prioritizations in eldercarepractice by looking at an economic and a caring logic, and how these logics are overlapping, contradictory or comein conflict with each other. A more concrete aim is to understand how the personnel describe their work with orfor balance between the logics and their justifications prioritizations made in the care of older persons. LÄS MER

 3. 3. Mobbning i arbete : arbetsorganiseringens inverkan på handlingsutrymmet och mobbningprocessen

  Författare :Louise Svensson; Anders Bruhn; Ola Agevall; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; mobbing; bullying; exclusion; workplace; discretion; negotiation; formal informal; norms; outsiders; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology; organization;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to identify and analyze organizational characteristics and interactional forces within the workplace organization that may affect the mobbing process. The empirical basis comprises 20 semistructured interviews with victims, observers, and bullies. LÄS MER

 4. 4. Hearing impairment and deafness : genetic and environmental factors - interactions - consequences : a clinical audiological approach

  Författare :Per-Inge Carlsson; Erik Borg; Berth Danermark; Claes Möller; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability studies; hereditary hearing impairment; deafness; noise induced hearing loss; Deaf community; connexin mutations; oxidative stress genes; family history of hearing impairment; audiological rehabilitation; audiological medicine; Handikappforskning; Disability research; Handikappsforskning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Medicinsk handikappvetenskap; Medical Disability Research;

  Sammanfattning : OBJECTIVES - Hearing impairment (HI) can be due to genetic or environmental factors, e.g. noise. More than 50% of HI cases are thougt to be hereditary. LÄS MER

 5. 5. Emotioner sociala band och ritualer : En kvalitativ analys av narkotikakarriärer

  Författare :Odd Lindberg; Tom Leissner; Kerstin Söderholm Carpelan; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Emotioner sociala band ritualer narkotikakarriärer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Social work; Socialt arbete; socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER