Sökning: "Information and Communication Technology"

Visar resultat 1 - 5 av 1907 avhandlingar innehållade orden Information and Communication Technology.

 1. 1. Expressing emotions through vibration for perception and control

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Shafiq ur Réhman; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Multimodal Signal Processing; Mobile Communication; Vibrotactile Rendering; Locally Linear Embedding; Object Detection; Human Facial Expression Analysis; Lip Tracking; Object Tracking; HCI; Expectation-Maximization Algorithm; Lipless Tracking; Image Analysis; Visually Impaired.; TECHNOLOGY Information technology Signal processing; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Signalbehandling; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; TECHNOLOGY Information technology Telecommunication; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Telekommunikation; TECHNOLOGY Information technology Systems engineering; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Systemteknik; datoriserad bildanalys; Computerized Image Analysis; Computing Science; administrativ databehandling; Electronics; elektronik; Systems Analysis; systemanalys;

  Sammanfattning : This thesis addresses a challenging problem: “how to let the visually impaired ‘see’ others emotions”. We, human beings, are heavily dependent on facial expressions to express ourselves. A smile shows that the person you are talking to is pleased, amused, relieved etc. LÄS MER

 2. 2. Industrial Digital Fabrication Using Inkjet Technology

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Ingo Reinhold; KTH.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; inkjet printing; droplet formation; digital fabrication; sintering; nanoparticles; printed electronics; Industriella informations- och styrsystem; Industrial Information and Control Systems; Media Technology; Medieteknik; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Sammanfattning : The use of acoustic waves initiated by the deformation of a microchannel is one method for generating monodisperse, micrometer-sized droplets from small orifices and is employed in piezo-electric inkjet printheads. These printheads are used in both graphical printing and digital fabrication, where functionalities, such as optical, biological, electrical or mechanical, are being produced locally. LÄS MER

 3. 3. Informationsdesign i tillståndsövervakning En studie av ett bildskärmsbaserat användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll

  Detta är en avhandling från Eskilstuna : Mälardalens högskola

  Författare :Carina Andersson; Mälardalens högskola.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; human-computer interaction; information design; user interface design; visual communication; människa-datorinteraktion; informationsdesign; gränssnittsdesign; visuell kommunikation; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : This research concerns the information design and visual design of graphical user interfaces (GUI) in the condition monitoring and condition-based maintenance (CBM) of production equipment. It also concerns various communicative aspects of a GUI, which is used to monitor the condition of assets. LÄS MER

 4. 4. Beyond IT and Productivity Effects of Digitized Information Flows in Health Care

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Pontus Fryk; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Health Care; Productivity Paradox; Information Technology; Productivity; Process; Information; Communication; Economy; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker hur investeringar i IT, och digitaliseringen av informationsflöden, har påverkat produktiviteten inom sjukvården. Genom empiriska undersökningar av avgränsade sjukvårdsprocesser – samt diskussioner baserade på idéer och teorier relaterade till ekonomi, ”produktivitetsparadoxen”, så kallade General Purpose Technologies (GPTs), och medicinsk informatik – detekteras och analyseras effekter av digitaliseringen. LÄS MER

 5. 5. Enhancing Salient Features in Volumetric Data Using Illumination and Transfer Functions

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Daniel Jönsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The visualization of volume data is a fundamental component in the medical domain. Volume data is used in the clinical work-flow to diagnose patients and is therefore of uttermost importance. LÄS MER