Sökning: "Information and Communication Technology"

Visar resultat 1 - 5 av 1852 avhandlingar innehållade orden Information and Communication Technology.

 1. 1. Expressing emotions through vibration for perception and control

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Shafiq ur Réhman; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Multimodal Signal Processing; Mobile Communication; Vibrotactile Rendering; Locally Linear Embedding; Object Detection; Human Facial Expression Analysis; Lip Tracking; Object Tracking; HCI; Expectation-Maximization Algorithm; Lipless Tracking; Image Analysis; Visually Impaired.; TECHNOLOGY Information technology Signal processing; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Signalbehandling; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; TECHNOLOGY Information technology Telecommunication; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Telekommunikation; TECHNOLOGY Information technology Systems engineering; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Systemteknik; datoriserad bildanalys; Computerized Image Analysis; Computing Science; administrativ databehandling; Electronics; elektronik; Systems Analysis; systemanalys;

  Sammanfattning : This thesis addresses a challenging problem: “how to let the visually impaired ‘see’ others emotions”. We, human beings, are heavily dependent on facial expressions to express ourselves. A smile shows that the person you are talking to is pleased, amused, relieved etc. LÄS MER

 2. 2. Informationsdesign i tillståndsövervakning En studie av ett bildskärmsbaserat användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll

  Detta är en avhandling från Eskilstuna : Mälardalens högskola

  Författare :Carina Andersson; Mälardalens högskola.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; human-computer interaction; information design; user interface design; visual communication; människa-datorinteraktion; informationsdesign; gränssnittsdesign; visuell kommunikation; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : This research concerns the information design and visual design of graphical user interfaces (GUI) in the condition monitoring and condition-based maintenance (CBM) of production equipment. It also concerns various communicative aspects of a GUI, which is used to monitor the condition of assets. LÄS MER

 3. 3. Beyond IT and Productivity Effects of Digitized Information Flows in Health Care

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Pontus Fryk; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Health Care; Productivity Paradox; Information Technology; Productivity; Process; Information; Communication; Economy; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker hur investeringar i IT, och digitaliseringen av informationsflöden, har påverkat produktiviteten inom sjukvården. Genom empiriska undersökningar av avgränsade sjukvårdsprocesser – samt diskussioner baserade på idéer och teorier relaterade till ekonomi, ”produktivitetsparadoxen”, så kallade General Purpose Technologies (GPTs), och medicinsk informatik – detekteras och analyseras effekter av digitaliseringen. LÄS MER

 4. 4. Enhancing Salient Features in Volumetric Data Using Illumination and Transfer Functions

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Daniel Jönsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The visualization of volume data is a fundamental component in the medical domain. Volume data is used in the clinical work-flow to diagnose patients and is therefore of uttermost importance. LÄS MER

 5. 5. Travelling through time Students’ interpretation of evolutionary time in dynamic visualizations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jörgen Stenlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Örebro universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Evolution; visualization; time; learning; threshold; zooming;

  Sammanfattning : För att kunna förstå och ta ställning till utmaningar i form av exempelvis klimatförändringar, förlust av biodiversitet och antibiotikaresistens krävs kunskap om evolution. För att förstå evolution är det i sin tur viktigt att inse betydelsen av de tidsskalor som evolutionära processer omfattar. LÄS MER