Sökning: "Information and Communication Technology"

Visar resultat 1 - 5 av 1834 avhandlingar innehållade orden Information and Communication Technology.

 1. 1. Expressing emotions through vibration for perception and control

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Shafiq ur Réhman; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Multimodal Signal Processing; Mobile Communication; Vibrotactile Rendering; Locally Linear Embedding; Object Detection; Human Facial Expression Analysis; Lip Tracking; Object Tracking; HCI; Expectation-Maximization Algorithm; Lipless Tracking; Image Analysis; Visually Impaired.; TECHNOLOGY Information technology Signal processing; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Signalbehandling; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; TECHNOLOGY Information technology Telecommunication; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Telekommunikation; TECHNOLOGY Information technology Systems engineering; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Systemteknik; datoriserad bildanalys; Computerized Image Analysis; Computing Science; administrativ databehandling; Electronics; elektronik; Systems Analysis; systemanalys;

  Sammanfattning : This thesis addresses a challenging problem: “how to let the visually impaired ‘see’ others emotions”. We, human beings, are heavily dependent on facial expressions to express ourselves. A smile shows that the person you are talking to is pleased, amused, relieved etc. LÄS MER

 2. 2. Informationsdesign i tillståndsövervakning En studie av ett bildskärmsbaserat användargränssnitt för tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll

  Detta är en avhandling från Eskilstuna : Mälardalens högskola

  Författare :Carina Andersson; Mälardalens högskola.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; human-computer interaction; information design; user interface design; visual communication; människa-datorinteraktion; informationsdesign; gränssnittsdesign; visuell kommunikation; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : This research concerns the information design and visual design of graphical user interfaces (GUI) in the condition monitoring and condition-based maintenance (CBM) of production equipment. It also concerns various communicative aspects of a GUI, which is used to monitor the condition of assets. LÄS MER

 3. 3. Beyond IT and Productivity Effects of Digitized Information Flows in Health Care

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Pontus Fryk; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Health Care; Productivity Paradox; Information Technology; Productivity; Process; Information; Communication; Economy; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker hur investeringar i IT, och digitaliseringen av informationsflöden, har påverkat produktiviteten inom sjukvården. Genom empiriska undersökningar av avgränsade sjukvårdsprocesser – samt diskussioner baserade på idéer och teorier relaterade till ekonomi, ”produktivitetsparadoxen”, så kallade General Purpose Technologies (GPTs), och medicinsk informatik – detekteras och analyseras effekter av digitaliseringen. LÄS MER

 4. 4. Enhancing Salient Features in Volumetric Data Using Illumination and Transfer Functions

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Daniel Jönsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The visualization of volume data is a fundamental component in the medical domain. Volume data is used in the clinical work-flow to diagnose patients and is therefore of uttermost importance. LÄS MER

 5. 5. Supporting Knowledge Management with Information Technology : The Significance of Formal and Informal Structures

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Karin Dessne; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Teknik; Technology; knowledge management; km; cscw; cscl; communities of practice; cop; military; lessons learned; experience; learning; knowing; formal; informal; structures; knowing wheel; preconditions; it support; collaborative work; communication; Computer and Systems Science; Datalogi;

  Sammanfattning : Knowledge Management (KM) is a relatively young field of research. It has traditionally aimed at managing work in organisations often by the assistance of supporting Information Technology (IT).In this thesis, the definition of KM is expressed as facilitating the intertwined process of learning and knowing in an organisation. LÄS MER