Det imaginära rummet. Inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogram i Sverige 1925-1983

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.