Sökning: "health-and-care personnel"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden health-and-care personnel.

 1. 1. Violence in Caring Risk factors, outcomes and support

  Detta är en avhandling från Stockholm : Arbetslivsinstitutet

  Författare :Eija Viitasara; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; Violence; workplace; health-and-care; personnel; risk factors; work conditions; consequences; social support; prevention; model; recording; Violence; health-and-care personnel; risk factors; work conditions; consequences; social support; prevention; model; recording.;

  Sammanfattning : The overall aim of this dissertation is to promote knowledge of violence against personnel in municipal caring by studying its magnitude, the risk factors involved, its consequences, and the significance of social support and prevention. A subsidiary aim was to develop methods for surveying and analyzing workplace violence in a care setting. LÄS MER

 2. 2. Säg till om du önskar tolk - Kommunikation i neonatalvård mellan föräldrar och vårdpersonal när språkbarriärer föreligger

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Katarina Patriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Communication; healthcare professionals; immigrants; interpreter; language barriers; neonatal;

  Sammanfattning : Family-centred neonatal care encourages parents to participate in the care of their child. When language barriers exist between healthcare personnel and parents, a third party is needed to achieve satisfactory communication. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars delaktighet i sitt barns vård vid neonatal intensivvård

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Helena Wigert; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health care professional; hermeneutics; lifeworld; mother-child; mothers experience; neonatal intensive care unit; newborn caring; parental participation; parental presence; phenomenology;

  Sammanfattning : When a newborn baby is in need of care in a neonatal intensive care unit (NICU), the care is assumed to be carried out not only by personnel but also by parents. To promote parental participation in this care, the parents are welcome to stay with their child whenever they wish. LÄS MER