Sökning: "psykiatrisk praktik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden psykiatrisk praktik.

 1. 1. Psykiatrisk praktik som praxis

  Författare :Bengt Starrin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Psykiatrisk praktik som praxis : exemplet psykiatrin i det svenska försvaret

  Författare :Bengt Starrin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sociology; Sociologi; Psychiatry; Psykiatri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad som reflekterande praktik : Att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård

  Författare :Git-Marie Ejneborn-Looi; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; alternativ till tvångsåtgärder; omvårdnad; psykiatrisk vård; självskadebeteende; kvalitativ innehållsanalys; process; pragmatism; Medicin; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Tvångsåtgärder som fastspänning och tvångsmedicinering är vanligt förekommande inom den psykiatriska vården och motiveras ofta av personal med att det saknas alternativ. Användandet av tvångsåtgärder tycks vara särskilt vanligt när det gäller unga kvinnor med självskadebeteende. LÄS MER

 4. 4. Encountering Depression In-Depth : An existential-phenomenological approach to selfhood, depression, and psychiatric practice

  Författare :Patrick Seniuk; Fredrik Svenaeus; Rolf Ahlzén; Jonna Hjertström Lappalainen; Kevin Aho; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Phenomenology; existential philosophy; psychiatric practice; Merleau-Ponty; selfhood; depression; Fenomenologi; existentiell filosofi; psykiatrisk praktik; Merleau- Ponty; självet; depression; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : This dissertation in Theory of Practical Knowledge contends that depression is a disorder of the self. Using the existential-phenomenology of Maurice Merleau-Ponty, I argue that if we want to disclose the basic structure of depressed experience, then we must likewise disclose how selfexperience is inseparable from depressed experience. LÄS MER

 5. 5. Handledning som undervisningsform i sjuksköterskeprogrammets praktik : en beskrivning av variation i innebörd

  Författare :Ing-Marie Chekol; Institutionen för hälsovetenskaper; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; contextual analysis; explorative interview; conceptions; nursing education; practical training; experience; Supervision; context-dependent learning; phenomenography.; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Swedish nursing education has its roots within a tradition of vocational training in clinical practice. Supervision is commonly used in the practical parts of the education. The aim of the study was to explore, describe and understand the content and meaning of supervision expressed by student nurses and their supervisors. LÄS MER