Sökning: "Jonna Hjertström Lappalainen"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jonna Hjertström Lappalainen.

 1. 1. Den enskilde : en studie av trons profana möjlighet i Sören Kierkegaards tidiga författarskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Thales

  Författare :Jonna Hjertström Lappalainen; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den enskilde : En studie av trons profana möjlighet i Sören Kierkegaards tidiga författarskap

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Thales

  Författare :Jonna Hjertström Lappalainen; Hans Ruin; Arne Grøn; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kierkegaard; single individual; freedom; faith; suffering; guilt; the moment; category; existence; the unknown; the new; receptivity; repetition; projection; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy; teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : In his attempt to explore philosophically human existence, Kierkegaard frequently refers to the term "the single individual" (den Enkelte), and he explicitly states that this notion plays a prominent part in his authorship. Even if he ascribes such a significant role to the single individual he never gives a comprehensive account of how to understand this notion. LÄS MER