Sökning: "phenomenographic method"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade orden phenomenographic method.

 1. 1. Family centre practice and modernity : a qualitative study from Sweden

  Författare :Cecilia Lindskov; Jane Springett; Agneta Abrahamsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; primary health care; family centre; phenomenographic method; social interaction; Caring sciences; Vårdvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Family centres have become a common institution to promote health and wellbeingamong young children (0-6 years of age) and their parents in Sweden. Thecore of the work is usually based on both maternal and child health care, a preschooland social services, all located under the same roof in the local community. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse, inlevelse och reflektion : En teoretisk analys och en empirisk undersökning av hur lärare tänker när de använder drama som metod

  Författare :Christel Öfverström; Lars-Ove Dahlgren; Bernt Gustavsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Drama as a method; Learning; Experience; Understanding and reflection; drama som metod; lärande; upplevelse; inlevelse samt reflektion; Aesthetic subjects; Estetiska ämnen;

  Sammanfattning : This thesis consists of two parts and focus on how teachers think when they use drama as a method. It is a didactic study in which the questions what, why and how will be elucidated. The first part is theoretical and contains theoretical perspectives of education in general and theoretical perspective focused in drama as a learning method. LÄS MER

 3. 3. TA i missbruksarbete - Transaktionsanalytisk psykoterapi som behandlingsmetod för drogmissbrukare i miljöterapeutisk vård

  Författare :Thomas Ohlsson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Punkten; Kolleberga; Korsaröd; Vallmotorp; Tomkins; Berne; affects; human being theory; mileau therapy; group therapy; psychotherapy; TC; Therapeutic Communities; TA; Transactional Analysis; Drug abuse; addiction; Psykologi; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This monograph studies the outcomes of transactional analysis (TA) psychotherapy with addicts of heavy drugs in long time residential treatment (one year or more) at Swedish therapeutic communities (TCs) during the 1990s. Two sets of data were obtained: The primary material concerned results of approximately one year of TA-therapy; the secondary specific TA-therapy results versus total mileau therapy results. LÄS MER

 4. 4. Kontinuitet som grund för vårdande och hälsa vid hjärtsvikt : patienters, närståendes och sjuksköterskors perspektiv

  Författare :Malin Östman; Jan Mårtensson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring; Continuity; Continuity of care; Focus groups; Grounded theory; Heart failure; Next of kin; Nurses; Patients; Phenomenography; Qualitative interviews; Människan i vården; The Human Perspective in Care;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim was to examine continuity of care for persons with heart failure from the patients’, next of kin’s and nurses’ perspectives.Methods: This thesis has a caring science approach and consists of four qualitative studies conducted in a health care context. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskans vårdande och kompetens inom perioperativ vård

  Författare :Ann-Catrin Blomberg; Lillemor Lindwall; Birgitta Bisholt; Anna Forsberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; operating theatre nurse; perioperative nursing; responsibility; competence; hermeneutics; mixed methods; ansvar; hermeneutik; klinisk kompetens; mixad metod; operationssjuksköterska; perioperativ vård; PROFFNurse SAS; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to describe and deepen the understanding of what operating theatre nurses experience as caring and responsibility as well as ethical problems in perioperative practice. The aim was also to investigate how operating theatre nurses perceive clinical competence in perioperative nursing. LÄS MER