Sökning: "Birgitta Bisholt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Birgitta Bisholt.

 1. 1. Nyutexaminerade sjuksköterskor yrkessocialisation - Erfarenheter av ett introduktionsprogram

  Författare :Birgitta Bisholt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; newly graduated nurses; introduction programme; master-apprentice system; learning; professional vocational skills; socialisation; marginal situation; ethnography;

  Sammanfattning : ABSTRACT Through the ”VÅRD 77” amendment and the higher education reform from 1993, nursing education has been changed from vocational to academic. Theoretical aspects of nursing have been emphasised above clinical ones, and since 1993 clinical training has been reduced in such a way that the traditional professional and clinical skills of newly graduated nurses have changed. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienten inom operationssjukvård : en fenomenografisk studie

  Författare :Ann-Catrin Blomberg; Lillemor Lindwall; Birgitta Bisholt; Jan Nilsson; Barbro Arvidsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva uppfattningar av operationssjuksköterskans vårdande inom operationssjukvård och perioperativ vårdMetod: En kvalitativ beskrivande design med en fenomenografisk metod valdes i båda studierna (I och II). I studie I samlades data in genom intervjuer med 16 strategiskt utvalda legitimerade sjuksköterskor och studenter i sista terminen av grundutbildningen till sjuksköterska. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskans vårdande och kompetens inom perioperativ vård

  Författare :Ann-Catrin Blomberg; Lillemor Lindwall; Birgitta Bisholt; Anna Forsberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; operating theatre nurse; perioperative nursing; responsibility; competence; hermeneutics; mixed methods; ansvar; hermeneutik; klinisk kompetens; mixad metod; operationssjuksköterska; perioperativ vård; PROFFNurse SAS; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to describe and deepen the understanding of what operating theatre nurses experience as caring and responsibility as well as ethical problems in perioperative practice. The aim was also to investigate how operating theatre nurses perceive clinical competence in perioperative nursing. LÄS MER

 4. 4. Mental health problems among adolescents : Public health nurses' work and interprofessional collaboration within the school health service

  Författare :Marie Dahlen Granrud; Birgitta Bisholt; Agneta Anderzen-Carlsson; Anne Kjersti Myhrene Steffenak; Lisbet Gravdal Kvarme; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescents; interprofessional collaboration; mental health problems; public health nurse; secondary school; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The aim with this thesis was to study adolescents with mental health problems, factors that are associated with mental health problems, visits to the public health nurse (PHN), and how PHNs and other professionals experience the collaboration in school and school health services related to mental health problems. Methods: Qualitative and quantitative methods were used. LÄS MER

 5. 5. Creating and establishing a positive care relationship between nurses, patients and relatives : An ethnographic study of encounters at a department of medicine for older people

  Författare :Anette Johnsson; Sandra Pennbrant; Åse Boman; Petra Wagman; Birgitta Bisholt; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Care relationship; communication; ethnographic approach; nurses; interactional perspective; older patients; relatives; social interaction; sociocultural perspective; triad encounter;

  Sammanfattning : Background and aim: Numerous encounters take place in the healthcare sector every day. Although the encounters should be conducted in a safe and respectful manner, an increased number of complaints about communication and interaction have been reported to the Health and Social Care Inspectorate. LÄS MER