Sökning: "Ann-Catrin Blomberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ann-Catrin Blomberg.

 1. 1. Att vårda patienten inom operationssjukvård en fenomenografisk studie

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ann-Catrin Blomberg; Lillemor Lindwall; Birgitta Bisholt; Jan Nilsson; Barbro Arvidsson; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva uppfattningar av operationssjuksköterskans vårdande inom operationssjukvård och perioperativ vårdMetod: En kvalitativ beskrivande design med en fenomenografisk metod valdes i båda studierna (I och II). I studie I samlades data in genom intervjuer med 16 strategiskt utvalda legitimerade sjuksköterskor och studenter i sista terminen av grundutbildningen till sjuksköterska. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskans vårdande och kompetens inom perioperativ vård

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ann-Catrin Blomberg; Lillemor Lindwall; Birgitta Bisholt; Anna Forsberg; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; operating theatre nurse; perioperative nursing; responsibility; competence; hermeneutics; mixed methods; ansvar; hermeneutik; klinisk kompetens; mixad metod; operationssjuksköterska; perioperativ vård; PROFFNurse SAS; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to describe and deepen the understanding of what operating theatre nurses experience as caring and responsibility as well as ethical problems in perioperative practice. The aim was also to investigate how operating theatre nurses perceive clinical competence in perioperative nursing. LÄS MER